04-05-2011

“Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.” (Matei 7:7-8)

Așadar vino, caută şi găsește. Rezervorul de putere este deschis, plin şi fără plată. Vino cu inima umilă, negândind că trebuie să faci ceva bun ca să meriţi favoarea lui Dumnezeu sau că trebuie să te faci mai bun înainte de a veni la Hristos. Niciodată nu vei putea face  ceva care să-ți îmbunătăţească situaţia. În numele lui Isus, vino cu deplina asigurare a credinţei pentru că eşti păcătos; căci Hristos a spus: “Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi” (Matei 9:13). Apropie-te de Dumnezeu şi El Se va apropia de tine. Tu trebuie să ceri, să cauţi ,să baţi şi să crezi că eşti acceptat prin Hristos Isus, încrezându-te doar în El să facă acele lucruri pe care tu nu le poţi face niciodată pentru tine.

Isus este pentru noi jertfa de ispășire;  nu putem face nici o ispăşire pentru noi înşine, dar prin credinţă putem accepta ispăşirea care a fost făcută. “Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18). “Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare,… aţi fost răscumpăraţi … ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană”(1 Petru 1:18-19).  “Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat”(1 Ioan 1:7). Doar prin meritele acestui sânge preţios, sufletul lovit de păcat poate fi refăcut. În timp ce îţi înalți rugăciunea către Dumnezeu, Duhul Sfânt pune în inima ta făgăduinţele credincioase ale lui Dumnezeu.

În momentele de încurcătură, când Satana sugerează îndoială şi descurajare, Duhul Domnului va ridica ca un standard împotriva lui cuvintele credincioase ale lui Hristos şi razele luminoase ale Soarelui neprihănirii vor străluci în mintea şi sufletul tău. Când Satana ar vrea să te copleşească cu disperare, Duhul Sfânt  îți va îndrepta mintea către mijlocirea pentru tine de către Mântuitor viu. Hristos este mirosul plăcut, tămâia sfântă, care fac cererile tale acceptabile Tatălui. Când lumina neprihănirii lui Hristos este pe deplin înţeleasă şi acceptată, dragostea, bucuria, pacea şi o recunoştinţă de nespus vor pătrunde în suflet şi limbajul celui ce este binecuvântat va fi “îndurarea Ta mă face mare”. (Psalmi 18:35) – Semnele timpului, 22 august, 1892.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s