02-05-2011

“Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat”. (Evrei 4:15)

Hristos locuieşte în cel care Îl primeşte prin credinţă. Deşi necazuri pot veni asupra sufletului, totuşi prezenţa Domnului va fi cu noi. Rugul aprins unde era prezența  Domnului nu s-a consumat. Focul nu a distrus nici o fibră a ramurilor. Tot aşa va fi cu plăpândul agent uman care îşi pune încrederea în Hristos. Cuptorul de foc al ispitei poate arde, persecuţia şi încercarea pot veni, însă doar zgura va fi consumată. Aurul va străluci mai luminos din cauza procesului de purificare.

Mai mare este El care se este în inima celui credincios, decât cel care controlează inimile celor necredincioşi. Nu te plânge cu amărăciune de  încercarea care vine peste tine, ci îndreaptă-ţi ochii către Hristos, care Şi-a acoperit divinitatea cu omenescul, ca să putem pricepe cât de mult estge interesat de noi, încât S-a identificat pe Sine cu omenirea suferindă. El a gustat paharul durerii omenești, El a fost afectat în toate necazurile noastre, El a fost făcut desăvârşit prin suferinţă, ispitit în toate lucrurile aşa cum omenescul este ispitit, pentru ca El să poată ajuta pe cei ispitiţi.

El spune “Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir”. (Isaia 13:12) El va face un om preţios prin locuirea cu El, dăruindu-i Duhul Sfânt. El spune “Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13).

Domnul ne-a învățat să numim pe Dumnezeu Tatăl nostru, să-L privim ca fiind izvorul dragostei părinteşti, sursa iubirii care curge din secol în secol prin canalul inimii omeneşti. Toată mila, compasiunea şi dragostea care s-au manifestat pe pământ au izvorât de la tronul lui Dumnezeu şi comparate cu iubirea care locuieşte în inima Sa, sunt ca un izvor  față de un ocean. Dragostea Sa curge continuu cu putere pentru a face  tare pe cel slab tare, neclintit pe cel fricos şi pentru a da curaj moral celui şovăielnic. Dumnezeu lucrează prin Hristos şi omul poate veni la Tatăl în numele Fiului. Ştiinţa noastră şi cântecul nostru sunt “Ascultă ce a făcut Domnul pentru sufletul meu.” – The Signs Of The Times, 5 martie 1896

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s