03-05-2011

Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi! Psalm 50:15

Când se ivesc încercări ce par inexplicabile, n-ar trebui să îngăduim ca pacea să ne fie răpită. Oricât de nedrept am fi trataţi, să nu îngăduim patimii să pună stăpânire pe noi. Îngăduindu-ne un spirit de răzbunare, ne facem rău nouă înşine. Ne nimicim propria noastră încredere în Dumnezeu şi întristăm Duhul Sfânt. Lângă noi este un martor, un sol ceresc, care va înălţa, pentru noi, un steag împotriva vrăjmaşului. El ne va acoperi cu strălucirea razelor Soarelui neprihănirii. Dincolo de ele, Satana nu poate pătrunde. El nu poate să treacă peste acest scut de lumină sfântă.

În timp ce lumea înaintează tot mai mult în nelegiuire, nimeni dintre noi n-ar trebui să se măgulească cu ideea că nu vom avea greutăţi. Căci tocmai aceste greutăţi ne conduc în sala de audienţe a Celui Prea Înalt. Noi trebuie să căutăm sfat la Cel care este infinit în înţelepciune.

Domnul spune: “Cheamă-Mă în ziua necazului.” Psalmul 50,15. El ne invită să aducem înaintea Lui greutăţile şi trebuinţele noastre, cum şi nevoia noastră de ajutor divin. El ne îndeamnă să fim stăruitori în rugăciune. De îndată ce greutăţile se ivesc, noi trebuie să îndreptăm către El cererile noastre sincere şi călduroase. Prin rugăciunile noastre insistente, noi demonstrăm încrederea noastră puternică în Dumnezeu. Simţământul lipsei noastre ne determină să ne rugăm în mod stăruitor, iar Tatăl nostru ceresc este mişcat de rugăciunile noastre fierbinţi. Adesea, acei care suferă batjocură şi sunt persecutaţi pentru credinţa lor, sunt ispitiţi să creadă că sunt uitaţi de Dumnezeu. În ochii oamenilor, ei nu sunt decât o minoritate. După toate aparenţele, vrăjmaşul triumfă asupra lor. Dar ei nu trebuie să-şi calce conştiinţa. Cel care a suferit pentru ei, care a purtat suferinţele şi durerile lor, nu-i va uita.

Copiii lui Dumnezeu nu sunt părăsiţi şi lăsaţi fără apărare. Rugăciunea mişcă braţul Celui Atotputernic. Rugăciunea a “cucerit împărăţii, a făcut dreptate, a căpătat făgăduinţe, a astupat gurile leilor, a stins puterea focului.” Noi vom înţelege ce înseamnă aceasta când vom auzi relatarea despre martirii care au murit pentru credinţa lor “şi au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.” (Evrei 11,33-34). – Parabolele Domnului Hristos,171,172.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s