10-05-2011

“Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. – (Proverbe 22:6)

Fac apel la părinţi să se pregătească pe sine şi pe copiii lor pentru unirea cu familia de sus. Pregătiți-vă, de dragul lui Hristos, pregătiți-vă să întâlniţi pe Domnul vostru în pace. Începeţi să lucrați în familiile voastre pe coordonate corecte. Coborâți la sursa problemei. Aduceţi adevărul în caselele voastre, ca să le sfinţiţi şi să le curăţaţi. Nu-l ţineţi în curtea de afară. Cât de orbi sunt mulţi creştini declarați faţă de propriile lor interese! Cum de  nu izbutesc  deloc să vadă ce ar face Hristos pentru ei dacă ar fi primit în casele lor. Fie ca creștinii să lucreze tot atât de serios pentru  a câștiga cununa vieţii așa cum cei lumești lucrază pentru a câștiga avantaje pământești, și cu siguranță biserica lui Dumnezeu va merge înainte cu putere…

Duhul Sfânt determină fapte ce sunt în armonie cu Legea lui Dumnezeu. Lucrarea regeneratoare a Duhului va fi văzută în familiile în care sunt depuse eforturi stăruitoare pentru a manifesta bunătate, răbdare şi dragoste. Puterea atotputernică este la lucru, pregătind minţile şi inimile pentru a se supune influenţei modelatoare a Duhului Sfânt, conducând pe părinţi să se sfințească, astfel încât şi copiii lor să poată fi sfinţiţi.

Căminul în care membrii săi sunt politicoşi, creștini amabili exercită o influenţă profundă spre bine. Alte familii vor observa rezultatele obţinute de un aşa cămin şi vor urma exemplul prezentat, la rîndul lor păzind căminul împotriva influenţelor satanice.

Îngerii lui Dumnezeu vor vizita des căminul  care acceptă conducerea lui Dumnezeu. Sub puterea harului divin un astfel de cămin devine un loc de înviorare pentru peregrinii istoviți. Printr-o veghere atentă, egoismul este împiedecat a se manifesta. Sunt formate obiceiuri corecte. Se manifestă o recunoaştere atentă a drepturilor altora. Credinţa care lucrează din dragoste şi curăţă sufletul stă la cârmă şi ocoupă locul de frunte în întreaga casă. Sub influenţa sfințită a unui astfel cămin principiul frăţiei stabilit în Cuvântul lui Dumnezeu este într-o mai mare măsură recunoscut şi ascultat. – The Southern Watchman,  19 ianuarie 1904.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s