01-05-2011

“Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”(Ioan 14:18).

Hristos a dorit ca ucenicii Săi să înţeleagă că nu îi va lăsa orfani. „Nu vă voi lăsa orfani,  a declarat El; Mă voi întoarce la voi. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” (Ioan 14:18-19) Preţioasă, glorioasă asigurare a vieţii veşnice! Chiar dacă El trebuia să lipsească, relaţia lor cu El trebuia să fie cea a unui copil cu părintele său.

În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi”(Ioan 14:20). El a căutat să întipărească în mintea ucenicilor diferenţa dintre cei care sunt din lume şi cei care sunt ai lui Hristos. El era pe cale să moară, dar dorea ca ei  să înţeleagă că va trăi din nou. Şi deși, după înălţarea Sa, nu va fi în mijlocul lor, totuşi prin credinţă Îl vor putea vedea şi-L vor cunoaşte, şi El va avea acelaşi interes iubitor față de ei ca şi atunci pe când era cu ei…

Cuvintele adresate ucenicilor ajung la noi prin cuvintele lor. Mângâietorul este al nostru tot aşa cum era şi al lor, în toate vremurile şi în toate locurile, în toate necazurile și în toate nenorocirile, când perspectivele par întunecate şi viitorul  încurcat şi ne simţim fără ajutor şi singuri. Acestea sunt momentele când Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinţei.

Nici un mângâietor nu este ca Hristos, atât de sensibil şi atât de credincios. El este mișcat de compătimire pentru slăbiciunile noastre. Duhul Său vorbeşte inimii. Circumstanţele ne pot despărţi de prietenii noştri; oceanul întins şi fără odihnă se poate zbuciuma între noi şi ei. Deşi prietenia lor sinceră există în continuare, ei nu sunt în stare să o arate făcând pentru noi ceea ce am primi cu recunoştinţă. Dar nici o circumstanță, nici o distanță nu ne pot despărţi de Mângâietorul ceresc. Oriunde suntem, oriunde am putea merge, El este întotdeauna acolo, Cel dăruit în locul lui Hristos, să acţioneze în locul Lui. El este întotdeauna la dreapta noastră, să ne vorbească cuvinte liniștitoare, blânde; să ne susţină, să ne sprijine, să ne încurajeze şi să ne îmbărbăteze.

Influenţa Duhului Sfânt este viaţa lui Hristos în suflet. Acest Duh lucrează în şi prin toți cei care primesc pe Hristos. Cei care cunosc locuirea acestui Duh dezvăluie roada Sa -dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,facerea de bine, credinţa. – The Review And Herald,  26 octombrie 1897

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s