25-05-2011

“Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.” (1 Corinteni 1:25)

Dumnezeu va acţiona asupra oamenilor cu poziţie umilă în societate, oameni care nu au devenit insensibili la razele strălucitoare ale luminii  contemplând îndelung adevărul şi refuzând să facă orice îmbunătăţire sau progres în această privinţă. Mulţi dintre aceştia vor fi văzuţi grăbindu-se încoace şi încolo constrânşi de Duhul lui Dumnezeu să ducă lumină altora.  Adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu, este ca un foc în oasele lor, umplându-i cu o dorinţă arzătoare de a lumina pe cei care stau în întuneric.

Mulţi, chiar și printre cei needucați proclamă acum cuvintele Domnului. Copiii sunt mânați de Duhul  Sfânt să meargă şi să vestească solia din cer. Duhul este revărsat asupra tuturor celor care se spupun cuvintelor Sale şi renunțând la toate mașinăriile omenești, regulile sale obligatorii și metodele precaute, vor  proclama adevărul cu puterea Duhului. Mulţimi vor primi credinţa şi se vor alătura armatelor Domnului.

Mulţi dintre cei care sunt urmaşi declarați ai Domnului nu se supun călăuzirii Duhului Său, ci încearcă să exploateze Duhul Sfânt şi să-L conducă în felul lor. Toţi ca aceştia trebuie să renunţe la independenţă şi să se predea fără rezervă Domnului, astfel încât El să poată  duce la bun sfârșit buna Sa plăcere în şi prin ei.

Ultimile şapte plăgi sunt gata să cadă asupra celor neascultători. Mulţi lăsat invitaţia Evangheliei să treacă nebăgată de seamă; au fost  puși la probă şi  încercați; dar obstacole cât munţii păreau a se ivi înaintea lor, blocând  înaintarea lor. Prin credinţă, perseverenţă şi curaj mulţi vor depăși aceste piedici şi vor înainta în lumina slavei. Aproape fără să-și dea seama bariere au fost ridicate pe calea îngustă; pietre de poticnire au fost puse pe cărare; toate acestea vor fi îndepărate. Precauțiile pe care păstorii falşi le-au aruncat în jurul turmelor lor vor deveni inutile; mii  vor păşi în lumină şi vor lucra la răspândirea acesteia. – Review and Herald, 23 iulie, 1895.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s