18-05-2011

“Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi. „Să nu luaţi nimic cu voi pe drum”, le-a zis El, „nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veţi intra, să rămâneţi acolo, până veţi pleca din locul acela”. Luca 9:1-4

Domnul cheamă poporul Său să se dedice diferitelor căi ale slujirii misionare. Cei care sunt în vâltoarea  vieţii trebuie să asculte mesajul Evangheliei. Membrii bisericii trebuie să facă lucrare evanghelistică în căminele vecinilor lor care nu au primit încă deovezile complete ale adevărului acestui timp.

Fie ca acei care se dedică acestei lucrări să facă din viaţa lui Hristos studiul lor constant. Să fie  plini de râvnă, folosind fiecare capacitate în slujirea Domnului. Eforturile sincere, neegoiste vor fi urmate de rezultate prețioase.  Lucrătorii vor primi cea mai înaltă educaţie de la marele Învățător.  Dar cei care nu împărtăşesc lumina pe care au primit-o îşi vor da seama într-o zi că au suferit o pierdere teribilă.

Mulţi din poporul lui Dumnezeu trebuie să răspândească publicaţiile noastre în locuri unde mesajul îngerului al treilea nu a fost vestit niciodată. Lucrarea colportorului evanghelist a cărui inimă este  umplută cu Duhul Sfânt este plină de minunate disponibilităţi pentru bine. Prezentarea adevărului cu iubire şi simplitate, din casă în casă, este în armonie cu îndrumarea dată de Hristos ucenicilor Săi când i-a trimis în prima călătorie misionară. Prin cântări de laudă, rugăciuni umile , din inimă şi o prezentare simplă a adevărului în cercul familiei, mulţi vor fi câştigaţi. Lucrătorul divin va fi prezent ca să convingă inimile. Făgăduinţa Sa este „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele”  (Matei 28:20). Cu asigurarea prezenţei unui aşa Ajutor putem lucra cu credinţă, speranţă şi curaj.

Monotonia slujirii noastre pentru Dumnezeu are nevoie să ia sfârșit. Fiecare membru al bisericii  ar trebui să fie implicat într-o slujire specială pentru Maestru. Fie ca aceia care sunt bine întemeiaţi în adevăr să meargă în vecinătate şi să organizeze întâlniri. Să fie citit Cuvântul lui Dumnezeu, iar ideile să fie exprimate astfel încât să fie ușor înţelese de toţi.  –  Review and Herald , 5 mai  1904

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s