14-05-2011

“Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată”. (Eclesiastul 11:9)

Predându-ne pe noi înșine lui Dumnezeu, culegem mari avantaje; pentru că dacă avem puncte slabe de caracter, ca noi toți, ne unim cu Cel care este puternic pentru a salva. Ignoranța noastră va fi unită cu înţelepciunea infinită, slăbiciunea noastră cu puterea trainică, şi la fel ca Iacob, fiecare dintre noi poate deveni un prinţ cu Dumnezeu. În legătură cu Domnul Dumnezeul lui Israel vom avea putere de sus, putere care ne va face în stare să devenim biruitori; şi prin părtăşia iubirii divine vom găsi intrare la inimile oamenilor. Ne vom prinde  strânsoarea tremurătoare de tronul  Celui Infinit şi vom spune „Nu Te voi lasă să pleci până nu mă vei binecuvânta.” (Geneza 32:26)

Ne este dată asigurarea că El ne va binecuvânta şi ne va face o binecuvântare; şi aceasta este lumina, bucuria, izbânda noastră. Când tinerii înţeleg ce înseamnă să ai harul şi dragostea lui Dumnezeu în inimă, ei vor începe să-și dea seama de valoarea privilegiilor cumpărate cu sânge şi îşi vor consacra capacităţile  lor lui Dumnezeu, și vor lupta cu toate puterile lor date de Domnul pentru  a creşte talanţii lor, folosindu-i în slujirea Maestrului.

Unica siguranţă pentru tineretul nostru în acest veac al păcatului şi crimei este de a avea o legătură vie cu Dumnezeu. Ei trebuie să înveţe cum să caute pe Dumnezeu astfel încât să fie umpluţi cu Duhul Său cel Sfânt şi să acţioneze ca şi cum îşi dau seama că întreaga oaste cerească priveşte asupra lor cu atenție, gata să-le slujească în pericol şi la vreme de nevoie. Tinerii ar trebui să fie ocrotiți prin avertizare şi învățătură împotriva ispitei. Ei ar trebui să fie învăţaţi că există încurajări păstrate pentru ei în Cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să li se pună înainte pericolul de a face un pas pe cărările întortochate ale răului. Ei trebuie să fie educaţi să respecte sfaturile lui Dumnezeu date prin profeții sfinți. Ar trebui să fie instruiţi în aşa fel încât să devină hotărâţi împotriva răului şi să decidă că ei nu vor călca pe nici o cărare pe care nu se pot aştepta ca Isus să-i însoțească şi binecuvântarea Sa  să fie asupra lor. – The Review And Herald   21, noiembrie 1893

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s