29-05-2011

“După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui”. (Apocalipsa 18:1)

Zi după zi trece în veşnicie, aducându-ne mai aproape de încheierea timpului de probă. Acum trebuie să ne rugăm ca niciodată până acum pentru ca Duhul Sfânt să fie revărsat mai abundent asupra noastră şi să căutăm ca influenţa Sa sfințitoare să vină asupra lucrătorilor, astfel încât oamenii pentru care ei lucrează să poată şti că ei au fost cu Isus şi au învăţat de la El. Avem nevoie de o vedere spirituală acum mai mult ca niciodată, ca să putem vedea până departe şi să putem discerne capcanele şi planurile duşmanului şi ca niște străjeri credincioşi să arătăm pericolul. Avem nevoie de putere spirituală ca să putem cuprinde atât cât poate mintea omenească, marile subiecte ale creştinismului şi cât de cuprinzătoare sunt principiile sale.

Când poporul lui Dumnezeu îşi umileşte sufletul înaintea Lui, fiecare căutând în mos individual Duhul Său Sfânt din toată inima, se va auzi atunci de pe buzele oamenilor o mărturie aşa cum este prezentată în Scriptură: „După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui”. (Apocalipsa 18:1). Vor fi feţe arzând de iubirea lui Dumnezeu, vor fi buze atinse de focul sfânt, spunând: “şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

Cei care sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu nu sunt fanatici, ci calmi, statornici, feriți de extravaganţă. Dar lăsați ca toţi care au avut lumina adevărului strălucind clar pe cărarea lor, să fie atenţi cum strigă pace și siguranţă. Aveți grijă ce influență exercitați în prezent.

Isus tânjește să reverse înzestrări cerești în mare măsură asupra poporului Său.Zilnic se înalţă la Dumnezeu rugăciuni pentru împlinirea făgăduinţei şi nici o rugăciune înălţată în credinţă nu este pierdută. Hristos S-a înălţat, luând robia roabă şi a dat daruri oamenilor. Când după înălţarea lui Hristos, Duhul a coborât cum fusese făgăduit, ca o rafală puternică, umplând locul unde erau adunaţi ucenicii, care a fost efectul?

Mii au fost convertiţi într-o zi. Am învăţat, am aşteptat că un înger trebuie să coboare din cer, că pământul va fi luminat de slava sa, atunci când şi vom vedea o recoltă de suflete asemănătoare cu cea observată în ziua Cincizecimii. – The Home Missionary, 1 noiembrie 1893

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s