17-03-2011

“…şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre”. (Efeseni 4:3-4)

Duhul Sfânt va lucra cu omul consacrat, pentru că acesta este scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu a deschis o uşă între cer şi pământ, pe care nici o putere omenească nu o poate închide. El chemă orice fiinţă omenească să fie curată, divină, sfinţită, astfel încât lucrarea pentru acest timp să fie îndeplinită. Când oamenii lui Dumnezeu se așează într-o relaţie corespunzătoare cu El şi unii cu alţii, acolo va fi o deplină împărtăşire a Duhului Sfânt pentru o armonie a întregului trup.

Nimic nu slăbeşte mai vizibil o biserică decât dezbinarea şi concurenţa. Nimic nu luptă mai eficient împotriva lui Hristos şi a adevărului decât acest spirit.” Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte.” (Matei 7:20) “Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce şi apă amară? Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! “(Iacov 3:11-13)

“Întăriţi-vă dar, mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi; croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea. “(Evrei 12:12-15)

Cât timp suntem în acestă lume, noi trebuie să fim uniţi unul cu celălalt. Omenescul este împletit şi întreţesut cu omenescul. Ca şi creştini suntem mădulare unul altuia. Domnul ne-a făcut aşa şi atunci când desnădejdea vine, nu trebuie să gândim  ce e mai rău despre celălalt. Noi suntem mădulare individuale ale trupului întreg. În neajutorare şi dezamăgire ducem luptele vieţii şi Domnul ne-a creat fii şi fiice ale Sale, numindu-ne prietenii Săi, ca să ne ajutăm unul pe altul. Aceasta trebuie să fie o parte a lucrării creştine experimentate ce ne aparţine. —The Signs of the Times, 7 februarie, 1900.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s