25-03-2011

“Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.” (1 Petru 1:14-15)

Ce cere Dumnezeu? Desăvârşire, nimic mai puțin decât desăvârşire. Dar dacă am fi desăvârșiți nu trebuie să ne punem încrederea în noi înșine. Zi de zi trebuie să ştim şi să înţelegem că eul nu este demn de încredere. Avem nevoie să ne prindem de făgăduinţele lui Dumnezeu cu o credinţă neclintită. Avem nevoie să cerem Duhul Sfânt înţelegând profund neajutorarea noastră. Apoi când Duhul Sfânt lucrează nu vom da slavă eului. Duhul Sfânt va lua cu îndurare inima în păstrarea Sa, aducându-i toate razele luminoase ale Soarelui neprihănirii. Vom fi păstrații de puterea lui Dumnezeu prin credinţă.

Când suntem zilnic sub controlul Duhului lui Dumnezeu vom fi poporul care păzește poruncile. Putem arăta lumii că ascultarea de poruncile lui Dumnezeu aduce o răsplată chiar în această viaţă şi în viitor  fericire veşnică. În ciuda mărturisirii noastre de credinţă, Domnul, prin care acțiunile noastre  sunt cântărite, vede doar o reprezentare imperfectă a lui Hristos. El a declarat că o aşa stare de lucruri nu-L poate slăvi.

Are o mare însemnătate  să  încredinţezi sufletul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să trăim şi să mergem prin credinţă, nu prin încrederea în  sine sau slăvirea eului ci privind la Isus Apărătorul nostru ca fiind autorul şi desăvârșitorul credinţei noastre. Duhul Sfânt îşi va face lucrarea Sa asupra inimii pocăite, dar nu poate lucra niciodată asupra unui suflet plin de sine, convins că are dreptate. În propria sa înţelepciune, un astfel de om s-ar îndrepta singur. El se interpune între sufletul său şi Duhul Sfânt. Duhul Sfânt va lucra dacă eul nu intervine.

Unde este încrederea noastră? Unde este ajutorul nostru? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ”Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”(Ioan 14:26) Duhul Sfânt este gata să coopereze cu toţi cei care Îl vor primi şi vor fi învăţaţi de El. Toți cei care sunt întemeiaţi pe adevăr şi sfinţiţi prin adevăr sunt atât de uniţi cu Hristos, încât Îl pot reprezenta prin cuvinte şi fapte. – Manuscris, 12:52,53

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s