24-02-2011

“Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” (1 Ioan 3:2)

Hristos vine curând pe norii cerului şi trebuie să fim pregătiți să-L întâlnim fără a avea vreo pată, zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. Trebuie să acceptăm acum invitaţia lui Hristos. El spune „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”(Matei 11:28-29).  Cuvintele lui Hristos adresate lui Nicodim au valoare practică şi astăzi: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.” Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhu.” (Ioan 3:5-8).

Puterea transformatoare a lui Dumnezeu trebuie să fie asupra inimilor noastre. Trebuie să studiem viaţa lui Hristos şi să imităm Modelul divin. Trebuie să insistăm asupra desăvârşirii caracterului Său şi să fim schimbaţi după chipul Său. Nimeni nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu fără ca pasiunile sale să fie supuse, fără ca voinţa sa să fi fost adusă în stăpânirea voinţei lui Hristos.

În cer  nu se găsește păcat, necurăţie sau stricăciune; şi ca să putem trăi în această atmosferă,ca să putem privi slava lui Hristos, noi trebuie să avem o inimă curată, desăvârşiţi în caracter prin harul și neprihănirea Sa. Noi nu trebuie să fim absorbiți cu plăceri şi distracţii, ci să căutăm să fim potriviţi pentru palatele glorioase pe care Hristos a plecat să ni le pregătească. Dacă suntem credincioşi, căutând să binecuvântăm pe alţii, răbdători în facerea de bine, la venirea Sa Hristos ne va încorona cu slavă, onoare şi nemurire. – The Review and Herald,  28 aprilie 1891

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s