22-03-2011

ʺ Fiecare să dea după cum a hotărît în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci ,,pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu. Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, avînd totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bunăʺ 2 Corinteni 9:7, 8.

Când inimile oamenilor sunt înduioşate prin prezenţa Duhului lui Dumnezeu, ele sunt mai sensibile la impresiile Duhului Sfânt şi sunt luate hotărâri pentru a renunţa la eu şi a se sacrifica pentru cauza lui Dumnezeu. Când lumina divină străluceşte în încăperile minţii cu claritate şi cu o putere neobişnuită, atunci sunt învinse simţămintele omului firesc, egoismul îşi pierde puterea asupra inimii şi este trezită dorinţa de a imita Modelul, pe Isus Hristos, practicând lepădarea de sine şi binefacerea. Dispoziţia omului egoist din fire devine atunci amabilă şi miloasă faţă de păcătoşii pierduţi şi el Îi face lui Dumnezeu o făgăduinţă solemnă, cum au făcut Avraam şi Iacov.

La astfel de ocazii sunt prezenţi îngeri cereşti. Iubirea de Dumnezeu şi iubirea pentru suflete triumfă peste egoism şi iubirea de lume. Acesta este cazul mai ales când vorbitorul prezintă, în puterea Duhului lui Dumnezeu, planul de răscumpărare prezentat de Maiestatea cerului în jertfa crucii…

Dumnezeu a dat omului o parte de făcut în realizarea mântuirii semenilor săi. El poate lucra în legătură cu Hristos, făcând fapte de îndurare şi de binefacere. Dar el nu-i poate mântui, nefiind în stare să satisfacă cerinţele dreptăţii insultate. Aceasta o poate face numai Fiul lui Dumnezeu, lăsând la o parte onoarea şi slava, îmbrăcând natura Sa divină cu natură omenească şi venind pe pământ spre a Se umili şi a vărsa sângele Său în favoarea neamului omenesc.

Însărcinându-i pe ucenicii Săi să meargă “în toată lumea să predice Evanghelia la orice făptură”, Hristos le-a încredinţat oamenilor lucrarea de răspândire a Evangheliei. Dar, în timp ce unii merg să propovăduiască, El îi cheamă pe alţii să răspundă cerinţelor Sale asupra lor pentru zecimi şi daruri, cu care să sprijine lucrarea de slujire şi să răspândească adevărul tipărit peste tot în ţară.- Mărturii 4: 470-472.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s