30-03-2011

“Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.” (Filipeni 3:12)

Experienţa creştinului în dragostea dintâi este plină de simplitate şi prospeţime; dar pe măsură ce oportunităţile se înmulțesc, experienţa sa ar trebui să se mărească şi cunoştinţa să crească. El ar trebui să devină puternic pentru a purta responsabilităţi şi maturitatea sa să fie în relaţie directă cu privilegiile sale.

Dar fără a  depinde de Hristos în fiecare oră, creşterea cunoştinţei şi a privilegiilor va avea ca rezultat încrederea de sine şi îndreptățirea de sine. Creştinul începător este în pericol de a uita că Hristos este Acela care a început lucrarea cea bună în el şi că tot Hristos va fi Cel care trebuie să o termine. Sufletul să renunţe la orice merit şi să se încreadă pe deplin în meritele Celui care este prea înţelept ca să greşească. Omul prin sine însuși nu poate face  nici un lucru bun. Isus a spus“căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5). Sufletul trebuie să se sprijine pe Dumnezeu.

Prin darul lui Hristos tot cerul a fost revărsat şi prin Hristos, Duhul Sfânt este făgăduit credinciosului. Isus a spus ucenicilor “Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26). Hristos nu doar că oferă iertare celui care crede, sufletului pocăit, dar îi şi promite ajutorul constant al Duhului Sfânt.

În creşterea seminţei în pământ, omul nu poate vedea lucrarea agenţilor nevăzuţi care dezvoltă planta către desăvârşire, aducând mai întâi firul, apoi spicul şi în cele din urmă grâu deplin în spic. Dar deşi tânăr în credinţă, tu poţi şti că ai trecut de la moarte la viaţă dacă roadele Duhului se manifestă în viaţa ta. Dacă tu creşti în credinţă, speranţă şi dragoste, poţi şti că vederea ta spirituală a fost limpezită. Dacă îţi găseşti plăcerea să stăruiești asupra planului de mântuire, asupra manifestărilor glorioase ale caracterului divin, dacă inima ta,  contemplând dragostea lui Dumnezeu, arde de recunoștință şi bucurie, poţi fi sigur că ai fost luminat de razele Duhului Sfânt şi agenţii cereşti aduc caracterul tău până la maturitatea vieţii creştine. –  The Signs of The Times, 27 martie 1893

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s