14-03-2011

“Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău”. (Isaia 58:6-7)

Adevărul, preţiosul adevăr, sfinţeşte. Sfințirea sufletului prin lucrarea Duhului Sfânt înseamnă sădirea naturii lui Hristos în caracterul omenesc. Este deci harul Domnului nostru Isus Hristos dezvăluit în caracter şi harul lui Hristos exemplificat în exercitarea activă de fapte bune. Astfel caracterul este transformat mai mult și mai desăvârșit după chipul lui Hristos în dreptate şi adevărată sfinţenie.

Există multe cerinţe în adevărul divin, care vin unele după altele, în ceea ce priveşte faptele bune. Adevărurile Evangheliei sunt interconectate şi ele formează un şir de comori cereşti, ca şi în lucrarea personală a lui Hristos, şi aidoma firelor de aur, ele străbat toată lucrarea şi experienţa creştină. – Mărturii selectate 3:198.

Orice neglijare din partea celor care pretind că sunt urmaşi ai lui Hristos, un eșec în a uşura poverile unui frate sau ale unei surori care poartă jugul sărăciei şi al opresiunii este înregistrată în cărţile cerului ca arătată față de Hristos în persoana sfinţilor Săi. Domnul va avea o socoteală de făcut cu mulţi, foarte mulţi, care prezintă cuvintele lui Hristos altora, dar nu reușesc să manifeste o simpatie tandră şi consideraţie faţă de un frate în credinţă care este mai puţin norocos şi are mai puţin succes decât ei. – Welafare Ministry, 210.

Mulţi vor permite unui frate să se zbată fără ajutor în circumstanţe neprielnice,  și  în felul acesta ei dau impresia unui sufletul prețios că astfel reprezintă pe Hristos. Nu este aşa; Isus, care era bogat, a devenit sărac de dragul nostru, astfel încât noi, să putem fi bogaţi prin sărăcia Sa. Ca să poată salva pe păcătos el nu Şi-a păstrat viaţa. Inima lui Hristos este întotdeauna atinsă de durerea omenească. –Materialele E.G.White privind 1888, 1270

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s