27-03-2011

“Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu”. (Geneza 5:24)

Evlavia este rodul caracterului creştin. Dacă rămânem în Viţă, vom purta roadele Duhului. Viaţa Viei se va manifesta prin mlădiţe. Trebuie să avem o legătură strânsă şi intimă cu cerul, ca să purtăm harul evlaviei. Isus trebuie să fie un oaspete în casele noastre, un membru al familiilor noastre ca să reflectăm chipul Său şi să arătăm că suntem fii şi fiice ale Celui Prea Înalt.

Religia este un lucru frumos în cămin. Dacă Domnul locuieşte cu noi, vom simţi că suntem membrii familiei lui Hristos în cer. Ne vom da seama că îngerii ne privesc, iar purtarea noastră va fi amabilă şi răbdătoare. Vom fi făcuți potriviţi pentru a intra în curţile cereşti cultivând  politețea şi evlavia. Conversația noastră va fi sfintă, iar gândurile noastre vor fi la lucrurile cereşti.

Enoh a umblat cu Dumnezeu. El a onorat pe Dumnezeu în orice situație din viaţă. În cămin şi în lucrul său el s-a întrebat ”Va fi aceasta plăcut Domnului?” Şi amintindu-şi de Dumnezeu şi urmând sfatul Său , caracterul său a fost transformat şi a devenit un om evlavios, ale cărui căi plăceau Domnului. Noi suntem îndemnați să  adăugăm evlaviei bunătatea frăţească. O,cât de mult avem nevoie să facem acest pas, să adăugăm această calitate caracterelor noastre! În multe din căminele noastre se manifestă un spirit dur, combativ. Cuvintele de critică şi acţiunile aspre sunt jignitoare pentru Dumnezeu. Porunci dictatoriale şi maniere arogante, poruncitoare,  nu sunt acceptabile pentru cer. Motivul pentru care sunt atât de multe divergențe între frați este pentru că nu am reușit să adăugăm bunătatea frățească. Ar trebui să avem pentru alţii acea dragoste pe care Hristos a avut-o pentru noi.

Omul este estimat la adevărata sa valoare de către Domnul cerului. Dacă el este aspru în căminul său pământesc, atunci este nepotrivit pentru căminul ceresc. Dacă face cum crede indiferent pe cine rănește, atunci n-ar fi mulţumit în cer  dacă n-ar conduce el. Iubirea lui Hristos trebuie să controleze inimile noastre şi pacea lui Dumnezeu va locui în căminele noastre. – The Review And Herald,  21 februarie 1888

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s