24-03-2011

“Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură.” Proverbe 31:21-22.

Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi. Părinţii care primesc adevărul trebuie să-şi conformeze obiceiurile şi practicile îndrumărilor date de Dumnezeu. Domnul doreşte ca toți să-și aducă aminte că slujirea lui Dumnezeu este o slujire curată şi sfântă şi cei care primesc adevărul trebuie să fie curățați în ce privește starea sufletească, temperamentul, inima, conversaţiile, îmbrăcămintea şi căminul, astfel încât îngerii lui Dumnezeu, nevăzuţi de ei, să vină să slujească celor care vor fi moştenitori ai mântuirii.

Toţi cei care se alătură bisericii să arate o transformare a caracterului care să arate respectul lor pentru lucrurile sfinte. Întreaga lor viaţă să fie modelată după desăvârşirea lui Isus Hristos.Cei care se alătură bisericii trbuie să fie suficient de umili încât să primească îndrumări în punctele unde sunt neglijenţi şi unde pot şi trebuie să se schimbe. Ei trebuie să exercite o influenţă creştină. Aceia care nu fac nicio schimbare în vorbire sau comportament, în îmbrăcăminte sau în căminul lor, trăiesc pentru ei şi nu pentru Hristos. Ei nu au fost creaţi din nou în Hristos Isus până la curăţirea inimii şi a mediului înconjurător.

Creştinii vor fi judecaţi după roada pe care o poartă în lucrarea reformatoare. Fiecare creştin adevărat va arăta ce a făcut adevărul Evangheliei pentru el. Cel care a fost făcut fiu al lui Dumnezeu trebuie practice obiceiuri de îngrijire şi curățenie. Fiecare acțiune, oricît de mică, are o influenţă. Domnul doreşte să facă din fiecare fiinţă umană un agent prin care Hristos Să-şi poată manifesta Duhul Său Sfânt. Creştinii să nu fie în niciun caz nepăsători sau indiferenţi cu privire la aspectul lor exterior. Ei trebuie să fie îngrijiți şi puşi la punct, totuşi fără podoabe, curaţi în interior şi exterior. –  Mărturii către Africa de sud, 87.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s