19-03-2011

“Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una – Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” (Ioan 17:22.23)

Ce realizări sunt prezentate în faţa strădaniei creştine, dar cât de insuficiente sunt strădaniile noastre. Acolo unde eforturile sunt în armonie cu porunca Domnului, rezultatul va fi glorios. El spune  „Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:20-21)

Isus nu S-a rugat pentru ceva care nu poate fi realizat de noi şi dacă această unitate este posibilă, de ce urmaşii declaraţi ai lui Hristos nu depun eforturi mai serioase pentru a ajunge la această stare de har? Când suntem una cu Hristos, vom fi una cu urmaşii Săi. Marea lipsă a sufletului este Isus, speranţa slavei. Prin Duhul Sfânt această asemănare poate fi atinsă şi dragostea pentru fraţi va fi din belşug, iar oamenii vor cunoaște că am fost cu Isus şi am învăţat de la El. Viaţa noastră va fi o reflectare a caracterului Său sfânt. Ca unii care credem în El vom reprezenta blândeţea spiritului și tandreţea purtării Sale. În mod individual biserica lui Dumnezeu  trebuie să răspundă rugăciunii lui Hristos până când cu toţii ajungem în unitatea Duhului.

Ce anume provoacă disensiuni şi neînţelegeri? Este rezultatul despărţirii de Hristos. Departe de Isus ne pierdem dragostea faţă de El şi creşte răceala faţă de urmaşii Săi. Cu cât razele de lumină sunt mai departe  de centru cu atât crește distnața dintre ele. Fiecare credincios este o rază de lumină de la Hristos, Soarele neprihănirii. Cu cât păşim mai aproape de Hristos, centrul dragostei şi luminii, cu atât mai mare va fi afecțiunea pentru purtătorii Săi de lumină. Când sfinţii sunt atraşi aproape de Hristos, sunt automat atrași mai aproape unul de altul, pentru că harul sfinţitor a lui Hristos va uni inimile lor. Nu poţi iubi pe Dumnezeu şi totuşi să nu reușești să iubeşti pe fraţii tăi. –  Ellen G.White, Materiale de la 1888, pag. 1048,1049

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s