26-03-2011

“Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire“(Evrei 10:35).

Ioan spune “Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut”(1 Ioan 5:14-15). Să stăruim mult asupra acestor puncte înaintea poporului, pentru ca ideile lor să fie lărgite şi credinţa lor să crească. Să fie încurajaţi să ceară foarte mult şi să aştepte fără îndoială bogăţiile harului Său; pentru că prin Isus putem veni în camera de audienţă a Celui Prea Înalt. Prin meritele Sale avem acces prin Duhul la Tatăl.

Oh, am putea avea o mai profundă experienţă în rugăciune! Putem veni la Dumnezeu, cu încredere, ştiind ce înseamnă să ai prezenţa şi puterea Duhului Său Sfânt. Ne putem mărturisi păcatele noastre şi chiar acolo, în timp ce cerem, ştim că El ne trece cu vederea păcatele pentru că a făgăduit să le ierte. Trebuie exercităm credinţa şi să manifestăm o adevărată seriozitate şi umilinţă. Nu putem face niciodată acest lucru fără harul Duhului Sfânt. Trebuie să stăm cu fața la pământ la picioarele lui Isus, fără ne îngrijm de egoismși fără să dăm pe față înălţare de sine, ci să căutăm pe Domnul în simplitate, cerând Duhul Sfânt așa cum un copilaș cere pâine părinţilor săi.

Ar trebui să ne facem partea, luând pe Hristos ca Mântuitor personal şi stând sub crucea de pe Golgota, ”Să privim şi să trăim”. Dumnezeu pune pe copiii Săi deoparte pentru Sine. Şi pe măsură ce se unesc cu El, ei au putere cu Dumnezeu şi izbutesc. Prin noi înşine nu putem face nimic, dar prin harul Duhului Său Sfânt viaţa şi lumina sunt împărtăşite şi sufletul este umplut cu o dorinţă sinceră pentru Dumnezeu, pentru sfinţenie. Atunci Isus ne conduce la tronul harului şi ne îmbracă cu neprihănirea Sa; căci Domnul Dumnezeul cerului ne iubeşte. Ar trebui să fim dinadins orbi şi încăpăţânați ca să ne îndoim că inima Sa nu este în favoarea noastră. În vreme ce Isus, Mijlocitorul nostru, pledează în favoarea noastră în ceruri, Duhul Sfânt lucrează în noi și voinţa şi înfăptuirea bunei Sale plăceri. Tot cerul este interesat în mântuirea sufletului. Atunci ce motiv avem să ne îndoim că Domnul vrea şi ne ajută? Semnele timpului, 3 octombrie 1892.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s