23-03-2011

“Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! “(Matei 5:8)

Când cineva este pe deplin golit de sine, când fiecare dumnezeu fals este îndepărtat din suflet, golul este umplut de revărsarea Spiritului lui Hristos. Un astfel de om are credinţa care lucrează prin dragoste şi curăţește sufletul de orice pângărire morală şi spirituală. Duhul Sfânt, Mângâietorul, poate lucra asupra inimii, influenţând şi conducând, astfel încât el se bucură de lucrurile spirituale. El merge “după îndemnurile Duhului” (Romani 8:1) şi este atent la ele. Nu are nici o încredere în sine; Hristos este totul în toate. Adevărul este constant dezvăluit de Duhul Sfânt; el primeşte cu blândețe cuvântul sădit şi dă Domnului toată slava, spunând “Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său” (1 Corinteni 2:10). “Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său” (1 Corinteni 2:12).

Duhul care descoperă, lucrează în el  și roadele neprihănirii. Hristos este în el  “un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică” (Ioan 4:14).  El este mlădiţa Adevăratei Vii şi poartă ciorchini bogaţi de roadă spre slava lui Dumnezeu. Care este caracterul roadei? „Roada Duhului este dragostea” Remarcați cuvintele – este dragoste, nu ură; este bucurie și nu nemulțumire sau jale, este pace, nu iritare, nici îngrijoare sau necaz artifical. Este  “îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5:22-23).

Cei care au acest Duh vor fi lucrători conştiincioşi împreună cu Dumnezeu. Inteligenţele cereşti cooperează cu ei şi devin plini de Duhul mesajului adevărului pe care-l poartă. Ei sunt o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni. Ei sunt înnobilaţi, curăţaţi prin sfinţirea Duhului şi credinţa în adevăr. Ei nu au adus în visteria sufletului lemne, paie, iarbă ci aur, argint şi pietre preţioase. Ei rostesc cuvinte pline de înţelepciune şi potrivit exemplului lui Hristos scot lucruri curate şi sfinte din comoara inimii. – Căminul misionar, 1 noiembrie 1893

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s