16-03-2011

“Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi”. (1 Tesaloniceni 5:18)

Există multă îngrijorare fără rost, multă tulburare a minţii, pentru lucruri cărora n-ai ce le face. Dumnezeu dorește de la copiii Săi să-și pună pe deplin încrederea în El. Domnul nostru este un Dumnezeu corect şi drept. Copiii Săi ar trebui recunoască bunătatea şi dreptatea Sa în lucrurile mari şi mici ale vieţii. Cei care nutresc spiritul îngrijorării şi nemulțumirii, refuză să recunoască mâna Sa la lucru. Îngrijorarea inutilă este un lucru nesăbuit care ne împiedică să stăm într-o poziţie credincioasă înaintea lui Dumnezeu.

Când Duhul Sfânt vine în suflet nu va fi nicio dorință de plângere şi murmurare pentru că nu avem tot ce ne dorim; ci mai degrabă vom mulţumi lui Dumnezeu din toată inima pentru binecuvântările pe care le avem. Este o mare nevoie de mai multă recunoștință printre lucrătorii noştri azi; şi până când ei nu vor avea acest spirit vor fi nepregătiţi pentru un loc în Împărăţia Cerului. O lucrare puternică trebuie făcută pentru fiecare dintre noi. Noi nu înţelegem decât puţin din ceea ce Dumnezeu doreşte să realizeze prin noi. Ar trebui să căutăm să înţelegem amploarea planurilor Sale şi să folosim fiecare lecţie pe care El a încercat să ne învețe.

O mare vătămare  are loc în  minţile şi inimile noastre când căutăm mergem pe drumul nostru contrar legii bunătății. Aici este locul unde mulţi cad. Noi nu cultivăm o dispoziţie de bunătate; ne dorim ca totul să vină la noi într-un mod simplu. Dar problema de cea mai mare importanţă pentru fiecare dintre noi n-ar trebui să fie ducerea planurilor noastre la îndeplinire în detrimentul altora, ci cum putem avea puterea de a trăi pentru Hristos în fiecare zi. Hristos a venit pe pământ şi Şi-a dat viaţa ca să avem mântuire veşnică. El doreşte să ne înconjoare pe fiecare dintre noi cu atmosfera cerului, astfel încât să putem da lumii un exemplu care va onora religia lui Hristos. – Mesaje de la Loma Linda, 602

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s