12-03-2011

“Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l  bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.” (Daniel 1:8)

Lecţia prezentată aici este una asupra căreia am face bine să medităm. O conformare strictă faţă de cerinţele Bibliei va fi o binecuvântare atât pentru trup cât şi pentru suflet. Roada Duhului nu este doar dragostea, bucuria şi pacea, dar şi cumpătarea. Ni s-a poruncit să nu ne pângărim trupurile, pentru că ele sunt temple ale Duhului Sfânt.

Robii evrei erau oameni cu patimi ca ale noastre. În mijlocul influenţelor seducătoare ale curţilor luxoase ale Babilonului, ei au rămas hotărâți. Tinerii de astăzi sunt înconjuraţi de ademenirile îngăduirii de sine. În special în oraşele mari, orice formă de plăcere senzuală este atrăgătoare și la îndemână. Cei care, asemenea lui Daniel, refuză să se spurce vor culege răsplata obiceiurilor cumpătate. Cu o vigoare fizică mai mare şi o putere de rezistenţă mărită, ei au o rezervă  la care să apeleze în caz de urgenţă.

Obiceiurile fizice corecte susţin superioritatea mentală. Puterea intelectuală, rezistența fizică şi lungimea vieţii depind de legi neschimbătoare. Dumnezeul naturii nu va interveni pentru a-l feri pe om de consecinţele încălcării condițiilor de bază ale naturii. Cel care se străduieşte pentru stăpânire de sine trebuie să fie cumpătat în toate lucrurile.  Atât limpezimea minții lui Daniel cât şi fermitatea scopului, puterea sa în dobândirea de cunoştinţe şi a rezista ispitei, s-au datorat  în mare măsură simplităţii dietei sale, corelată cu viaţa sa de rugăciune…

Istoria lui Daniel şi a tovarăşilor lui a fost înregistrată pe paginile Cuvântului Inspirat, în beneficiul tinerilor de-a lungul veacurilor. Prin raportul loialităţii lor faţă de principiile cumpătării, Dumnezeu vorbeşte astăzi tinerilor şi tinerelor, invitându-i să strângă razele preţioase ale luminii date de El pe tema cumpătării creştine şi să se pună ei înşişi într-o relaţie corectă cu legile sănătăţii. – The Youth`S Instructor ,  9 iulie 1903

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s