15-03-2011

“Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc”.(Filipeni 4:11)

Dumnezeu are martorii Săi credincioşi care nu încearcă să facă ceea ce Hristos a spus că este imposibil şi anume să caute să slujească atât lui Dumnezeu cât şi lui Mamona în acelaşi timp. Ei sunt lumini ce ard și strălucesc în mijlocul întunericului moral al lumii și în mijlocul negurii ce acoperă pe oameni ca un văl al morţii. Membrii bisericii lui Hristos trebuie să fie în mod individual conduși de Duhul Sfânt ca să nu aibă o experienţă schimbătoare, oscilantă. Ei trebuie să fie înrădăcinaţi şi întemeiaţi în adevăr. Când bucuria puterii salvatoare a neprihănirii lui Hristos este corect înţeleasă prin cunoaștere experimentală, atunci în biserică va exista interes vital, va fi cine să-i înveţe pe călcătorii căilor lui Dumnezeu şi păcătoşii vor fi convertiţi la adevăr aşa cum este el în Isus. Profesorii de religie sunt cei ce au nevoie de convertire, pentru că Satana a adus înșelăciunile lui asupra sufletelor lor.

Sufletul care este adus în contact personal cu Hristos devine un templu sfânt pentru Domnul, pentru că Isus devine pentru cel credincios înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. Cel predat pe deplin lui Dumnezeu are conştienţa prezenţei salvatoare a lui Hristos. El posedă  răbdare spirituală şi are odihna sufletului ce vine în urma învăţării de la El, Cel ce e  blând şi smerit cu inima. Încrezându-se în Isus ca El să fie calificarea și îndreptățirea sa, sufletul său este umplut cu o plăcută stare de mulţumire.

Ce este bucuria creştinului? Ea este rezultatul conştientizării prezenţei lui Hristos. Ce este dragostea creştinului? Este reflectarea dragostei lui Hristos. Este efectul lucrării Duhului Sfânt. Privind la crucea de pe Calvar, vedem pe Isus murind pentru păcatele lumii, pentru ca moartea Sa,viaţa şi nemirirea să poată fi aduse la lumină în folosul sufletului pocăit. Isus este în toate şi fără El nu putem face nimic. Fără Hristos, viaţa spirituală ar fi imposibilă. – The Review And Herald,  4 decembrie 1894

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s