30.11.2011

ʺVegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, cari se vor întîmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omuluiʺ  Luca 21:36.

Acei pretinși creștini care ajung în timpul strâmtorării nepregătiți, în disperarea lor își  mărturisesc păcatele înaintea lumii  în cuvinte de groază teribilă, pe când cei nelegiuiți se  bucură de nenorocirea lor. Cazul tuturor acestora este fără nădejde. Când Hristos se ridică și părăsește sfânta sfintelor, începe timpul strâmtorării, cazul fiecărui suflet este hotărât și nu vă mai exista nici un sânge ispășitor să nu curățească de păcat și necurăție. Atunci când Isus părăsește sfânta sfintelor, El vorbește cu glas hotărât și autoritate împărătească: ʺCine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe! Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta luiʺ Apocalipsa 22:11, 12.

Aceia care amână pregătirea lor pentru ziua lui Dumnezeu nu o pot câștiga în timpul de strâmtorare,sau în oricare alt timp după aceasta. Cei drepți nu vor înceta strigătele lor stăruitoare, în agonie, pentru eliberare. Ei nu-și vor putea aminti vreun păcat anume; dar în viața lor pot vedea prea puțin bine. Păcatele lor au mers înaintea lor la judecată și  în dreptul lor a fost scris: iertat. Ca și Iacov nu vor lăsa credința să le slăbească pentru că rugăciunile lor nu primesc răspuns imediat. Deși vor suferi chinurile foamei, nu vor înceta să mijlocească. Ei se prind de puterea lui Dumnezeu, așa cum Iacov s-a apucat de Înger și limbajul sufletului lor este: ʺNu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvântaʺ Geneza 32:26.

Timpul de încercare și groază  va necesita un efort de seriozitate și credință hotărâtă care poate să suporte amânarea și foamea, care nu va slăbi, deși va fi aspru încercată. Timpul de probă este timpul acordat tuturor pentru a se pregăti pentru ziua lui Dumnezeu. – Signs of the Times, 27 noiembrie 1879.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s