10-11-2011

ʺCând au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isusʺ Fapte 4:13.

Dacă vom deschide ușa lui Isus, El va veni și va locui cu noi. Puterea noastră va fi întotdeauna întărită de către reprezentantul Său efectiv, Duhul Sfânt.

Adevărul este un principiu viu făcut să strălucească cu claritate înțelegerii, și atunci, o, atunci este vremea să vorbim cuvinte de la Hristos cel viu. ʺCăci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeuʺ ( 1 Corinteni 3:9).

Sub efectul ploii târzii, invențiile omului, mașinăriile omenești vor fi câteodată înlăturate, limita autorității va fi distrusă și Duhul Sfânt va vorbi prin agentul uman viu, cu putere de convingere. Nimeni nu va urmări atunci să vadă dacă propozițiile sunt frumos alcătuite, corecte din punct de vedere gramatical. Apa vie va curge în canalele  lui Dumnezeu… Sunt sigură că există un cer plin de cele mai bogate și trainice comori, care să fie date cu generozitate tuturor celor ce și le vor însuși, și îmbogățindu-se astfel, vor dărui cu generozitate și altora. Știu că acesta este adevărul.

Avem nevoie să obținem  o experiență bogată, de zi cu zi, în rugăciune. Ar trebui să fim ca văduva stăruitoare care , conștientă de nevoia ei, a biruit pe judecătorul nedrept doar prin forța hotărâtă a cererilor sale.  Lui Dumnezeu I se va cere să facă aceste lucruri, pentru că aceasta va da profunzime și soliditate experienței noastre. Sufletul care caută pe Dumnezeu are nevoie să fie stăruitor. El răsplătește tuturor celor care Îl caută cu sârguință…

Vrem ca adevărul să fie vorbit inimilor omenești de oameni care au fost botezați cu dragoste sfântă pentru Hristos și prin răscumpărarea sângelui Său, oameni care sunt ei înșiși impresionați de adevărurile pe care le prezintă altora și care practică acele lucruri în viața lor.  – Buletinul Conferinței Generale,  15 februarie 1895.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s