13-11-2011

ʺEi au ascultat de el. Şi, după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în Numele lui Isus, şi le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea Soborului, şi s-au bucurat că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi pentru Numele Luiʺ Fapte 5:40, 41.

Când Duhul Sfânt mișcă inimile oamenilor pentru a-i atrage la Hristos, pare că o putere convingătoare vine asupra lor. Și ei cred și se abandonează pe ei înșiși influenței Duhului lui Dumnezeu. Dar dacă ei nu păstrează biruința prețioasă pe care El le-a dat-o; dacă permit vechilor practici și obiceiuri să revină și se răsfață în distracții sau desfătări lumești; dacă neglijează rugăciunea și nu mai rezistă răului, atunci ispitele Satanei sunt acceptate și ei sunt conduși să se îndoiască de realitatea experienței anterioare. Descoperă că sunt slabi în putere morală, iar Satana le declară că nu le ajută la nimic să încerce experimentul de a trăi o viață creștină. El spune: ʺExperiența  care credeai că a fost de la Dumnezeu a fost doar rezultatul unui impuls și a unei emoții exagerate.ʺ

De îndată ce omul stă de vorbă cu aceste sugestii ale celui rău, ele  încep să pară plauzibile, și atunci cei care ar fi trebuit să știe mai bine, care avuseseră o experiență mai mare în lucrarea lui Dumnezeu promovează ideile Satanei și Duhul Sfânt este întristat. Sunt unii  care iau această poziție aproape pe nesimțite, și care își vin în fire de îndată ce își dau seama de ceea ce fac. Dar sunt alții care vor continua să reziste Duhului Sfânt până ce rezistența le apare ca o virtute.

Este un lucru periculos să ne îndoim de manifestările Duhului Sfânt, căci dacă  activitatea Sa este pusă la îndoială, nu mai există nici o altă putere de rezervă prin care să se lucreze asupra inimii omului. Cei care atribuie lucrarea Duhului Sfânt omenescului, spunând că o influență exagerată a fost adusă asupra lor, își taie sufletele de la izvorul de binecuvântare. –Review and Herald, 13 februarie 1894.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s