05-11-2011

ʺDeodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau eiʺ Fapte 2:2.

Când a coborât Duhul Sfânt la ziua Cincizecimii, a fost ca o rafală, ca un vânt puternic. [Duhul] a fost dat nelimitat; căci a umplut tot locul în care stăteau ucenicii. Așa ne va fi dat și nouă, când inimile noastre vor fi pregătite să-L primească.

Fiecare membru al bisericii să îngenucheze înaintea lui Dumnezeu și să se roage cu seriozitate pentru împărtășirea Duhului. Strigă ʺDoamne mărește-mi credința. Fă-mă să înțeleg cuvântul Tău; căci pătrunderea cuvântului Tău dă lumină. Împrospătează-mă prin prezența Ta. Umple-mi inima cu Duhul Tău ca să iubesc pe frații mei așa cum mă iubești Tu pe mine.ʺ

Dumnezeu va binecuvânta pe cei care se pregătesc astfel pentru slujirea Sa. Ei vor înțelege ce înseamnă să ai asigurarea Duhului, pentru că L-au primit pe Hristos prin credință. Religia lui Hristos înseamnă mai mult decât iertarea păcatului; înseamnă că păcatul e îndepărtat și golul rămas este umplut cu Duhul. Înseamnă că mintea este divin iluminată, că inima este golită de eu și umplută cu prezența lui Hristos. Când această lucrare este făcută pentru membrii bisericii, biserica va fi  vie și lucrătoare.

Noi trebuie să căutăm cu cea mai mare seriozitate să avem un cuget și un scop. Botezul Duhului Sfânt, și nimic mai puțin de-atât, ne poate aduce în acestă situație. Prin lepădare de sine să ne pregătim inimile pentru primirea Duhului Sfânt, pentru ca o mare lucrare să poată fi făcută pentru noi, încât să putem spune, nu ʺVezi ce fac euʺ ci  ʺIată bunătatea și iubirea lui Dumnezeu!ʺ…

Putem vorbi despre binecuvântările Duhului Sfânt, dar dacă nu ne pregătim pentru primirea Sa, la ce ajută faptele noastre? Ne luptăm noi cu toată puterea să ajungem la statura de bărbați și femei în Hristos? Căutăm noi plinătatea Sa înaintând cu hotărâre către modelul pus înaintea noastră- desăvârșirea caracterului Său? – Review and Herald, 10 iunie 1902.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s