21-11-2011

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă! Filipeni 4:4.

Rugaţi-vă, rugaţi-vă cu ardoare şi fără încetare, dar nu uitaţi să aduceţi laude. Este de datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să-I apere caracterul. Voi puteţi să preamăriţi pe Domnul; puteţi să arătaţi puterea harului Său susţinător. Sunt mulţimi care nu apreciază marea iubire a lui Dumnezeu şi nici divina împreună simţire a lui Isus. Mii privesc chiar cu dispreţ harul nemăsurat arătat în planul de mântuire. Nu toţi aceia care sunt părtaşi al acestui mare plan de mântuire sunt clari în această problemă. Ei nu cultivă inimi recunoscătoare. Dar tema răscumpărării este una la care îngerii doresc să privească; ea va fi ştiinţa şi cântecul celor răscumpăraţi, în decursul veacurilor fără sfârşit ale veşniciilor. Nu merită acum o analiză şi o studiere atentă? Să nu lăudăm oare pe Dumnezeu cu inima, cu sufletul şi cu vocea “pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor?”

Lăudaţi pe Domnul în adunarea copiilor Săi. Când Cuvântul Domnului s-a adresat evreilor din vechime, porunca era: “Şi tot poporul să răspundă:«Amin»”(Psalmi 106:48). Când chivotul legământului a fost adus în cetatea lui David şi un psalm de bucurie şi triumf a fost cântat, “tot poporul a zis: «Amin!» și lăuda pe Domnul”, era o dovadă a faptului că ei au înţeles cuvântul rostit şi s-au alăturat în închinarea adusă lui Dumnezeu.

Există prea mult formalism în serviciile noastre religioase. Domnul doreşte ca slujitorii Săi care predică Cuvântul să fie plini de energie prin Duhul Său cel Sfânt, iar poporul care aude să nu stea într-o indiferenţă somnolentă sau cu o privire absentă, nedând nici un răspuns la ceea ce s-a spus. Impresia care se face astfel celui necredincios nu este decât nefavorabilă pentru religia lui Hristos. Aceşti pretinşi creştini nepăsători şi întunecaţi nu sunt lipsiţi de ambiţie şi zel atunci când sunt angajaţi în afaceri lumeşti; dar lucrurile de importanţă veşnică nu-i mişcă profund. Vocea lui Dumnezeu prin solii Săi poate să fie un cântec plăcut, dar avertizările Sale sacre, mustrările şi încurajările sunt nebăgate în seamă. Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu sunt rostite în urechi de plumb şi la inimi împietrite şi neimpresionabile. Trebuie să fie comunităţi trezite, active, pentru a-i încuraja şi susţine pe slujitorii lui Hristos şi a-i ajuta în lucrarea de salvare de suflete. Acolo unde comunităţile umblă în lumină, acolo va fi bucurie şi răspunsuri din inimă şi cuvinte pline de laudă şi bucurie. – Mărturii vol.5, pag. 317, 318.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s