15-11-2011

ʺȘi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca protivnicul să rămînă de ruşine, şi să nu poată să spună nimic rău de noiʺ Tit 2:7, 8.

Domnul are pentru tine o lucrare de făcut și dacă vei asculta de glasul Lui, nu vei fi lăsat în întuneric. Mântuitorul spune: ʺOile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mineʺ (Ioan 10:27). ʺNu merg deloc după un străin… pentru că nu cunosc glasul străinilorʺ (versetul 5). Sunt sigură că Domnul îți va descoperi desăvârșirea și plinătatea lucrării de ispășire, pentru ca toată inima ta să poată fi umplută cu dragoste și recunoștință și să poți descoperi altora ceea ce Domnul îți descoperă ție. Chipul lui Hristos întipărit în inimă este reflectat în caracter, în viața practică, zi de zi, pentru că noi reprezentăm un Mântuitor personal.

Duhul Sfânt este  promis tuturor celor care Îl cer. Când cercetezi Scripturile, Duhul Sfânt este lângă tine, reprezentând pe Isus. Adevărul este un principiu viu făcut să strălucească cu o claritate prețioasă înțelegerii, și atunci, o, atunci este timpul să vorbim cuvinte de la Hristos cel viu. ʺCăci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeuʺ (1 Corinteni 3:9). Hristos i-a spus femeii din Samaria: ʺDacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi Cine este Cel ce-ţi zice: «Dă-Mi să beau!» tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie…   izvor de apă, care va ţâşni în viaţa vecinică.ʺ (Ioan 4:10-14).

Cei care au revărsarea Evangheliei lui Hristos care vine dintr-o inimă plină de Duhul Sfânt, vor da lumină și mângâiere și speranță inimilor care flămânzesc și însetează după neprihănire. Nu extazul  pe care dorim să-l creem, ci aprecierea profundă, serioasă  a celor care aud, își va face lucrarea solidă, sănătoasă, sinceră și reală ce va dăinui cât veșnicia.  Judecarea  liniștită și serioasă din Scriptură  va fi prețioasă și rodnică. În aceasta constă secretul succesului, în predicarea unui Mântuitor viu, personal în mod atât de simplu șiserios încât oamenii să poată fi în stare să se prindă prin credință de puterea Cuvântului Vieții.  – Colecția Paulson, 101, 102.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s