06-11-2011

Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea” Marcu 13:33.

Dumnezeu garantează că puterea Sa transformatoare poate fi simțită în toată această adunare mare. Oh, fie ca puterea  lui Dumnezeu să rămână peste oameni. Avem nevoie de evlavie zilnică. Avem nevoie să cercetăm zilnic Scripturile, să ne rugăm stăruitor ca prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu fiecare dintre noi să fie făcut potrivit  pentru a lucra în locul său în via Sa. Nimeni nu este pregătit să educe și să întărească biserica dacă nu a primit darul Duhului Sfânt. Nici un pastor nu este pregătit să lucreze inteligent pentru salvarea sufletelor, dacă nu este înzestrat de Duhul Sfânt, dacă nu se hrănește cu Hristos și nu are  o ură intensă față de păcat…

Nu am nici un timp specific despre care să vorbesc referitor la timpul când va avea loc revărsarea Duhului Sfânt –  când îngerul cel puternic va veni din ceruri  să se unească cu cel de-al treilea înger în încheierea lucrării pentru această lume. Solia mea este că singura noastră siguranță stă în a fi gata pentru înviorarea cerească, având lămpile pregătite și arzând. Hristos ne-a spus să veghem; ʺcăci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţiʺ (Matei 24:44). ʺVegheați și rugați-văʺ este însărcinarea dată nouă de Răscumpărătorul nostru. Zi după zi trebuie să căutăm iluminarea Duhului lui Dumnezeu pentru ca El să-Și poată face lucrarea asupra sufletului și caracterului. Oh, cât de mult timp a fost pierdut dând atenție lucrurilor neînsemnate. Pocăiți-vă și fiți transformați pentru ca păcatele vostre să poată fi șterse  când timpul de reînviorare vine din prezența Domnului.

Facem apel să vă predați în slujba lui Dumnezeu. Prea multă vreme v-ați lăsat puterile în slujba Satanei și ați fost robii voinței sale. Dumnezeu vă cheamă să priviți slava caracterului Său, pentru ca privind să puteți fi schimbați după chipul Său…. Isus a venit să decopere lumii dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. –  Review and Herald, 29 martie 1892.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s