14-11-2011

ʺDe aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii, cari am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvîntul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeuʺ 2 Corinteni 4:1, 2.

Fratele meu, există pericolul printre cei din rândurile noastre de a face o greșeală în  ce privește primirea Duhului Sfânt. Mulți își închipuie că o emoție sau o stare de extaz sunt dovada prezenței Duhului Sfânt. Există pericolul ca sentimentele adevărate să nu fie înțelese, iar cuvintele lui Hristos ʺŞi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncitʺ (Matei 28:20) să-și piardă semnificația. Există pericolul ca închipuiri superstițioase și concepții originale să ia locul Scripturilor. Spune poporului nostru: Nu fiți nerăbdători să introduceți ceva ce nu este descoperit în Cuvânt. Stați ascunși în Hristos. Amintiți-vă cuvintele Sale: ʺŞi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veaculuiʺ (versetul 20).

El este cu noi atunci când îi învățăm cuvintele pe care le-a vorbit în Vechiului Testament ca și cele ale Noului Testament. El, care a dat porunci în Noul Testament, este Același care a dat învățăturile cuprinse în Vechiul Testament. Atât Vechiul cât și Noul Testament sunt sfinte, pentru că ambele conțin cuvintele lui Hristos. Orice comunicare din ceruri de la căderea lui Adam încoace a venit prin Hristos. Cel care crede învățăturile cuprinse în Noul Testament și în Vechiul Testament, făcând acele lucruri pe care Hristos le-a poruncit acolo, are pe Mântuitorul totdeauna cu el. – Colecția Kress, 126.

Apostolii și profeții și oamenii sfinți din vechime nu și-au desăvârșit caracterele prin minuni, prin demonstrații neobișnuite și minunate; ci și-au folosit capacitățile date lor de Dumnezeu, încrezându-se doar în neprihănirea lui Hristos. Și toți cei ce vor folosi aceleași mijloace își pot asigura același rezultat. – Buletinul Conferinței Generale, 1 iulie 1900.

Satana vrea ca fiecare călcător al Legii lui Dumnezeu să pretindă că este sfânt. Acelaşi lucru îl face el însuşi. El este mulţumit când oamenii îşi întemeiază credinţa pe doctrine false şi pe entuziasmul religios, deoarece poate să folosească plin de succes astfel de persoane pentru a înşela sufletele. – Evanghelizare, 597.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s