03-11-2011

ʺCuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţăʺ Fapte 6:7.

Așa cum ucenicii, plini de puterea Duhului, au plecat să proclame Evanghelia, tot astfel trebuie să mergă și slujitorii lui Dumnezeu de astăzi. Plini cu o dorință dezinteresată de a transmite solia harului celor ce sunt în întunericul rătăcirii și necredinței trebuie să ne apucăm de lucrarea Domnului. El ne dă partea noastră de făcut în colaborarea cu El și El este Cel ce va mișca inimile necredincioșilor  pentru a duce mai departe lucrarea Sa în alte regiuni. Mulți primesc deja Duhul Sfânt și calea nu va mai fi blocată de indiferență nepăsătoare.

De ce a fost consemnată lucrarea ucenicilor, plină de zel sfânt, animată și însuflețită de duhul Sfânt, dacă nu ca poporul lui Dumnezeu de astăzi să  fie inspiratsă lucreze cu toată inima pentru El? Ceea ce a făcut Domnul pentru poporul Său în acele vremuri, este la fel de esențial, și mai mult decât atât, El va face pentru poporul Său de astăzi. Tot ce au făcut apostolii, trebuie să facă astăzi fiecare membru al  bisericii. Și trebuie să lucrăm cu atât mai multă râvnă, să fim însoțiți cu atât mai mult de Duhul Sfânt cu cât creșterea răutății cere un apel mai hotărât la pocăință.

Orice om asupra căruia strălucește lumina adevărului prezent trebuie să fie mișcat de milă față de toți cei ce sunt în întuneric. Lumina trebuie să fie reflectată în raze clare, distincte de la toți credincioșii. El așteaptă să facă și astăzi o lucrare similară cu cea făcută de Domnul, după Ziua Cincizecimii, prin solii Săi delegați. Acum, când sfărșitul tuturor lucrurilor este aproape, n-ar trebui ca zelul bisericii să-l depășească chiar și pe cel al bisericii timpurii? Zelul pentru slava lui Dumnezeu a mișcat ucenicii pentru a da mărturie în favoarea adevărului cu mae putere. N-ar trebui ca acest zel să aprindă în inimile noastre dorința  de a spune istoria iubirii mântuitoare a lui Hristos Cel răstignit? N-ar trebui ca puterea lui Dumnezeu să fie descoperită cu mai multă forță astăzi decât pe vremea apostolilor? – Review and Herald, 13 ianuarie 1903.

 Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s