08-11-2011

Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă, şi ziceau unii către alţii: «Ce vrea să zică aceasta?»”Fapte 2:12

Trebuie să ne rugăm pentru împărtășirea Duhului ca remediu pentru sufletele bonave de păcat. Bisericile au nevoie să fie convertite și de ce nu ne-am prosterna noi la tronul harului, ca reprezentanți ai bisericii, și cu inimi sincere și duhul zdrobit să facem cereri stăruitoare pentru ca Duhul Sfânt să fie revărsat de sus asupra noastră? Să ne rugăm ca atunci când va fi acordat cu îndurare, inimile noastre reci să poată fi redeșteptate și să putem avea discernământul să înțelegem că este de la Dumnezeu și să-L primim cu bucurie.

Unii au tratat Duhul ca pe un oaspete nedorit, refuzând să primească darul bogat, refuzând să-L recunoască, întorcându-se de la El și condamnându-L ca fanatism. Când Duhul Sfânt lucrează asupra ființei umane, nu ne întreabă în ce fel ar trebui să acționeze. El acționează adesea în moduri neașteptate. Hristos n-a venit în modul în care au așteptat iudeii. El n-a venit ca să-i slăvească pe ei ca națiune. Precursorul Său a venit să-I pregătească calea, chemând pe oameni să se pocăiască de păcatele lor, să fie transformați și să fie botezați. Solia lui Hristos a fost:ʺ Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelieʺ (Marcu 1:15).

Iudeii au refuzat să-L primească pe Hristos, pentru că El n-a venit în conformitate cu așteptările lor. Ideile oamenilor limitați au fost privite ca infailibile, pentru că erau oameni în vârstă. Acesta este pericolul  la care este expusă biserica acum –  ca invențiile oamenilor limitați să traseze precis modul în care va veni Duhul Sfânt. Deși nu-și vor da osteneala să recunoască, unii au făcut deja acest lucru. Și pentru că Duhul va veni, nu ca să laude oamenii sau să întărească ideile lor greșite, ci ca să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, mulți se vor întoarce de la El… Duhul Sfânt nu măgulește pe nimeni și nu lucrează în conformitate cu concepțiile nici unui om.

Oamenii limitați, păcătoși nu pot lucra cu Duhul Sfânt. Când El va veni ca să mustre prin orice om pe care Dumnezeu îl va alege, locul omului este să audă și să asculte  vocea Sa. – E.G. White, Materiale de la 1888, 1540, 1541.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s