24-11-2011

ʺToţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isusʺ Galateni 3:27, 28.

Înaintea lui Dumnezeu nu este recunoscută nici o deosebire de naţionalitate, de rasă sau de castă. El este Creatorul întregii omeniri. Toţi oamenii aparţin — prin creaţiune — unei singure familii, şi toţi sunt una prin răscumpărare. Domnul Hristos a venit pentru a dărâma orice zid de despărţire, să deschidă orice despărţitură a templului, pentru ca fiecare suflet să poată avea acces liber la Dumnezeu. Iubirea Sa este aşa de mare, aşa de profundă şi atât de deplină, încât pătrunde pretutindeni. Ea scoate din puterea lui Satana sărmanele suflete care au fost înşelate de amăgirile lui. Ea îi aduce în jurul tronului lui Dumnezeu, tron ce este înconjurat de curcubeul făgăduinţei. Parabole, 386.

Religia Bibliei nu recunoaşte nici o castă sau culoare. Ea nu ştie de rang, bogăţie sau onoare lumească. Dumnezeu îi preţuieşte pe oameni ca oameni. La El, caracterul hotărăşte valoarea lor. Şi noi trebuie să recunoaştem Duhul lui Hristos în oricine e descoperit. Nimeni n-are nevoie să se ruşineze a vorbi cu un om negru onest în orice loc sau să dea mâna cu el. Acela care trăieşte în atmosfera în care trăieşte Hristos va fi învăţat de Dumnezeu şi va învăţa să dea oamenilor preţul pe care li-l dă El. Mărturii vol 9, pag.223.

În felul acesta, Hristos căuta să-i înveţe pe ucenici adevărul că, în Împărăţia lui Dumnezeu, nu există graniţe, nici caste şi nici aristocraţie; că ei trebuie să meargă la toate neamurile, ducându-le solia iubirii unui Mântuitor. Faptele Apostolilor, 20.

Ziduri de separare au fost construite între albi și negri. Aceste ziduri de prejudecată cad  singure, așa cum au căzut zidurile Ierihonului când creștinii ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu care îi îndeamnă la dragoste supremă pentru Făcătorul lor și la dragoste nepărtinitoare față de aproapele. – Review and Herald, 17 decembrie 1895.

Când Duhul Sfânt este turnat va fi un triumf al umanităţii asupra prejudecăţii în căutarea mântuirii sufletelor fiinţelor omeneşti. Dumnezeu va controla minţile. Inimi omeneşti vor iubi aşa cum a iubit Hristos. Şi problema rasială va fi privită de foarte mulţi în mod foarte diferit de felul în care este privită acum. A iubi aşa cum iubeşte Hristos — aceasta înalţă mintea într-o atmosferă curată, cerească, neegoistă. – Mărturii vol. 9, 209.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s