29-11-2011

ʺÎn vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n’a mai fost de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mîntuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carteʺ Daniel 12:1.

Pe măsură ce mădularele trupului lui Hristos se apropie de momentul ultimului conflict, “timpul strâmtorării lui Iacov”, ei vor creşte în Hristos şi vor avea Duhul Său în măsură bogată. Pe măsură ce cea de-a treia solie îngerească se măreşte, până când devine o mare strigare, şi o slavă şi o mare putere însoţesc încheierea lucrării, poporul lui Dumnezeu va avea parte de acea slavă. Ploaia târzie este cea care îi însufleţeşte şi le dă putere pentru a trece prin timpul strâmtorării. Feţele lor vor străluci de acea lumină care îl însoţeşte pe cel de-al treilea înger.

Am văzut că Dumnezeu Îşi va ocroti în mod minunat poporul în timpul strâmtorării. Aşa cum Domnul Isus Şi-a dat sufletul în agonie în grădină, la fel şi ei vor striga cu ardoare şi în agonie, zi şi noapte, după eliberare. Va fi dat decretul care prevede călcarea Sabatului poruncii a patra şi cinstirea zilei întâi a săptămânii. Dacă nu vor face aşa, îşi vor pierde vieţile; însă ei nu vor ceda şi nu vor călca în picioare Sabatul Domnului pentru a onora o instituţie a papalităţii. Oştirea lui Satana şi oamenii nelegiuiţi îi vor împresura şi vor tresălta, pentru că se va părea că nu există nici o cale de scăpare pentru ei. Însă, în mijlocul orgiei şi triumfului acestora, se aude o bubuitură ca a celui mai puternic tunet. Cerurile se întunecă şi sunt luminate doar de vâlvătăile şi slava teribilă a cerului, atunci când Dumnezeu vorbeşte din locuinţa Lui cea sfântă.

Temeliile pământului se clatină, clădiri se prăbuşesc şi cad cu un trosnet teribil. Marea fierbe ca o oală şi întregul pământ se află într-o zguduire teribilă. Robia celor neprihăniţi a luat sfârşit şi, în şoapte dulci şi solemne, ei îşi spun unul altuia: “Suntem eliberaţi. Este glasul lui Dumnezeu.” Cu respect sfânt, ei ascultă cuvintele rostite de acel glas. –Mărturii vol.1, 353, 354.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s