20-10-2011

ʺDeci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea pînă la capăt, în frica de Dumnezeuʺ 2 Corinteni 7:1.

Domnul ne trimite avertizare, sfat și mustrare pentru a putea avea ocazia să ne corectăm greșelile înainte de a deveni o a doua  natură. Dar dacă refuzăm să fim îndreptați, Dumnezeu nu intervine pentru a contracara tendințele cursului propriu al acțiunilor noastre. El nu va face nici o minune pentru ca sămânța semănată să nu răsară și să nu aducă rod. Omul care manifestă o îndrăzneală necredincioasă sau o indiferență nepăsătoare față de adevărul divin va culege recolta a ceea ce el însuși a semănat. Aceasta a fost experiența multora. Ei ascultă cu indiferență stoică adevăruri care cândva le răscoleau sufletele. Ei au semănat neglijență, indiferență și rezistență la adevăr; și aceasta este recolta pe care o culeg.

Răceala gheții, duritatea fierului, natura impenetrabilă și fără simțire a pietrei – toate acestea găsesc un echivalent în caracterul multor pretinși creștini. Tot astfel a împietrit Domnul inima lui Faraon. Dumnezeu  a vorbit regelui egiptean prin gura lui  Moise, dându-i cele mai izbitoare dovezi ale puterii divine; dar monarhul a refuzat cu încăpățânare lumina care l-ar fi adus la pocăință. Dumnezeu nu a trimis o putere supranaturală pentru a împietri inima regelui răzvrătit, dar pe măsură ce Faraon a rezistat adevărului, Duhul Sfânt a fost retras și el a fost lăsat în întunericul și necredința pe care le alesese.

Prin respingerea repetată a influenței Duhului, oamenii se separă de Dumnezeu. El nu mai are în rezervă nici un instrument mai puternic pentru a ilumina mințile lor. Nici o descoperire a voinței Sale nu poate ajunge la ei, în necredința lor.

Dacă aș putea conduce  pe fiecare pretins urmaș al lui Hristos să vadă situația așa cum este. Noi toți semănăm  fie în carne fie în Duh, și vom culege recolta din semințele pe care le semănăm.  Alegând plăcerile și ocupațiile, ar trebui să căutăm numai lucrurile excelente. Lucrurile superficiale, lumești, pervertite, n-ar trebui să aibă nici o putere de a controla afecțiunile sau voința.  – Review and Herald, 20 iunie 1882.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s