21-10-2011

ʺŞi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Săuʺ 1 Corinteni 2:12.

Nu din cauza vreunei restricții din partea lui Dumnezeu, bogățiile harului nu curg către oameni. Darul Său este divin. El l-a dat cu o dărnicie pe care oamenii nu o apreciază pentru că nu le face plăcere să-l primească. Dacă toți ar fi fost dispuși să-l primească, toți ar fi fost umpluți cu Duhul Sfânt. Fiind mulțumiți cu binecuvântări mici, ne descalificăm de la primirea Duhului în … plinătate nelimitată. Suntem prea ușor mulțumiți cu un freamăt de suprafață, atunci când este privilegiul nostru să așteptăm mișcarea profundă a Duhului lui Dumnezeu. Așteptând puțin, primim puțin.

Necesitatea lucrării Duhului Sfânt ar trebui să fie înțeleasă de toți. Dacă Duhul, a cărui lucrare este de a reînnoi și a sfinți întreaga ființă, nu este acceptat și prețuit ca reprezentant al lui Hristos, adevărurile importante care au fost încredințate ființelor omenești își vor pierde puterea asupra minții. Nu ne este suficient să avem o cunoaștere a adevărului. Noi trebuie să mergem și să lucrăm în dragoste, conformând voința noastră voinței lui Dumnezeu. Despre cei care fac aceasta Domnul declară: ʺVoi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lorʺ( Evrei 8:10). Dumnezeu este puternic, este Cel Atotputernic în această lucrare de transformare. Prin Duhul Sfânt El scrie legea Sa în inimă.

Astfel relația divină dintre Dumnezeu și om este reînnoită. ʺEu voi fi Dumnezeul vostruʺ spune El ʺiar ei vor fi poporul Meuʺ (vezi Exod 6:7; Ieremia 31:33). ʺNu este nici un atribut al naturii Mele, pe care nu-l voi da din belșug pentru ca omul să poată da pe față chipul Meu.ʺ Când permitem lui Dumnezeu să lucreze voința Sa în noi, nu vom mai nutri nici un păcat. În cuptorul de curățire, toată zgura va fi consumată.

Când Duhul  lui Dumnezeu s-a pogorât în ziua Cincizecimii, a venit ca un vânt puternic. [Duhul] a fost dat fără măsură, căci a umplut tot locul unde ședeau ucenicii. Tot așa ne va fi dat și nouă când inimile noastre vor fi pregătite să-L primească. – Review and Herald, 10 iunie 1902.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s