06.10.2011

ʺNu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşiʺ Filipeni 2:3.

Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să lucreze în perfectă armonie. Disputele aduc înstrăinare și ceartă și discordie. Am fost instruită că bisericile noastre nu au nevoie să-și petreacă timpul în certuri. Când un spirit de ceartă se luptă pentru supremație, faceți o pauză și îndreptați lucrurile, altfel Hristos va veni repede și va îndepărta sfeșnicul din locul său. Să fie făcută o serioasă lucrare de pocăință. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze mintea și inima și să curețe tot ceea ce împiedică reforma cea atât de necesară. Până ce aceasta nu este făcută, Dumnezeu nu poate să ne acorde puterea și harul Lui. Și în timp ce suntem fără putere și har, oamni se poticnesc și cad, și noi nu știm  de ce s-au poticnit.

Dragostea lui Hristos este legătura care unește credincioșii, inimă cu inimă și minte cu minte.

Sângele lui Hristos a fost vărsat pentru întreaga familie omenească.nimeni nu trebuie să fie pierdut. Cei care sunt pierduți vor pieri pentru că au ales să renunțe la o veșnicie pentru satisfacția de a face ce vor. Aceasta a fost alegerea Satanei și astăzi lucrarea și împărăția lui dau mărturie depre caracterul alegerii sale. Nelegiuirea și mizeria care umplu lumea noastră, crimele oribile care se manifestă zilnic sunt rodul supunerii omului la principiile Satanei.

Frații mei, citiți cartea Apocalipsei de la început până la sfârșit și întrebați-vă n-ar fi mai bine să petreceți mai puțin timp în certuri și dispute și să începeți să  vă gândiți cât de repede ne apropiem de marea criză finală. Cei care caută să să facă să pară că judecățile pe care Domnul le trimite  acum pe pământ n-au nici o semnificație specială, vor fi în curând forțați să înțeleagă ceea ce acum nu aleg să înțeleagă. – Review and Herald, 20 august 1903.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s