01-10-2011

ʺCurăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpadaʺ Psalmi 51:7.

Redeşteptarea unei adevărate evlavii printre noi este cea mai mare şi cea mai urgentă dintre toate nevoile noastre. Căutarea acestei redeşteptări ar trebui să fie prima noastră lucrare. Trebuie să existe un efort serios pentru  a obține binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu este dispus să reverse binecuvântarea Sa peste noi, ci pentru că nu suntem pregătiți s-o primim. Tatăl nostru ceresc este mai binevoitor să dea Duhul Său cel Sfânt celor ce-L  cer decât sunt părinții pământești să dea daruri bune copiilor lor. Dar este lucrarea noastră ca prin mărturisire, umilință, pocăință și rugăciune stăruitoare, să îndeplinim condițiile prin care Dumnezeu  a făgăduit că ne va da binecuvântarea.

O redeșteptare trebuie așteptată doar ca răspuns la rugăciune. Câtă vreme oamenii sunt atât de lipsiți de Duhul Sfânt, nu pot aprecia predicarea Cuvântului; dar atunci când puterea Duhului le atinge inimile, prezentările nu vor fi fără efect. Călăuziți de învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu, cu manifestarea Duhului Său, în exercitarea unei puteri de judecată corecte, cei care participă la întâlnirile noastre vor câștiga o experiență prețioasă, și întorcându-se acasă vor fi pregătiți să exercite o influență sănătoasă.

Vechii purtători de stindard știau ce înseamnă să te lupți cu Dumnezeu în rugăciune și să te bucuri de revărsarea Duhului Sfânt. Dar aceștia  ies de pe scenă și cine vine să umple locurile lor? Cum e generația în creștere? Sunt ei convertiți la Dumnezeu? Suntem noi conștienți de  lucrarea care are loc în sanctuarul ceresc, sau așteptăm ca o putere care constrânge să vină asupra bisericii înainte de a ne deștepta? Sperăm să vedem întreaga biserică redeșteptată? Acel timp nu va veni niciodată.

Există în biserică persoane care nu sunt convertite și care nu se vor uni în rugăciune stăruitoare, predominantă. Trebue să începem lucrarea individual. Trebuie să ne rugăm mai mult și să vorbim mai puțin. – Review and Herald, 22 martie 1887.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s