22-10-2011

ʺŞi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, cari strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?ʺ Luca 18:7.

Poate că noi am umblat multă vreme pe calea îngustă, dar nu este sigur a lua aceasta drept dovadă că o  vom urma până la sfârșit.  Dacă am umblat cu Dumnezeu în părtășia Duhului, este pentru că L-am căutat zilnic  prin credință. Din cei doi măslini, uleiul auriu curgând prin țevile de aur a fost transmis la noi. Dar cei care nu cultivă spiritul și obiceiul rugăciunii nu se pot aștepta să primească uleiul de aur al bunătății,  răbdării, îndelungii răbdări, dragostei.

Fiecare trebuie să se păstreze pe sine însuși separat de lumea, care este plină de nelegiuire. Noi nu trebuie să  umblăm cu Dumnezeu pentru o vreme și apoi să ne despărțim de tovărășia Sa și să umblăm în scânteile focului nostru. Trebuie să existe o continuare hotărâtă, o perseverență în faptele credinței. Trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, să arătăm slava Sa într-un caracter neprihănit. Nici unul dintre noi nu va câștiga biruințe fără efort perseverent, neobosit, proporțional cu valoarea a ceea ce căutăm:  viața veșnică.

Dispensațiunea în care trăim trebuie să fie, pentru cei care o cer, dispensațiunea  Duhului Sfânt. Cereți binecuvântarea Sa. Este timpul să ne consacrăm cu totul. Nouă ne este încredințată dificila, dar binecuvântata și slăvita lucrare de a descoperi pe Hristos celor ce se află în întuneric. Suntem chemați să proclamăm adevărurile speciale pentru timpul acesta.  Pentru a face acest lucru revărsarea Duhului Sfânt este esențială. Ar trebui să ne rugăm pentru Duhul. Domnul așteaptă să-L cerem. Noi nu am fost cu toată inima în această lucrare.

Ce pot să mai spun fraților mei în numele Domnului? Ce proporție din eforturile noastre a fost făcută în conformitate cu lumina pe care Domnul a dat-o cu toată inima? Nu putem depinde de formă sau de mașinării exterioare. Avem nevoie de influența însuflețitoare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. ʺLucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, – zice Domnul oştirilor!ʺ (Zaharia 4:6). Rugați-vă fără încetare și vegheați lucrând  în conformitate cu rugăciunile voastre. Când vă rugați, credeți, aveți încredere în Dumnezeu. Este vremea ploii târzii, când Domnul va da o mare măsură din Duhul Său. Fiți zeloși în rugăciune și vegheați în Duhul. – Review and Herald, 2 martie 1897.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s