04-10-2011

ʺCercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veciniciei!ʺ Psalmi 139:23, 24.

După înălțarea lui Hristos, ucenicii s-au adunat într-un singur loc pentru a face cereri umile lui Dumnezeu. După zece zile de cercetare a inimii și autoexaminare, calea a fost pregătită  pentru ca Duhul Sfânt să intre în templul curățat și consacrat al sufletului. Fiecare inimă a fost umplută cu Duhul, ca și cum Dumnezeu ar fi dorit să arate poporului Său că era prerogativa Sa să-i binecuvinteze cu cele mai alese binecuvântări ale cerului.

Care a fost rezultatul? – Mii au fost convertiți într-o singură zi. Sabia Duhului a fulgerat în stânga și în dreapta. Proaspăt ascuțită cu putere, pătrundea până acolo că despărțea sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Idolatria care fusese amestecată cu închinarea poporului a fost dărâmată. Noi teritorii au fost adăugate împărăției lui Dumnezeu. Locuri ce fuseseră sterpe și pustii răsunau de lauda Lui. Credincioșii, reconvertiți, născuți din nou, deveniseră o putere vie pentru Dumnezeu. Un cânt nou  a fost pus în gura lor, o laudă pentru Cel Prea Înalt.

Conduși de Duhul, ei vedeau pe Hristos în frații lor. Un singur interes predomina. Un singur subiect  de emulație le-a înghițit pe toate celelalte – să fie asemenea lui Hristos, să facă lucrările lui Hristos. Zelul înfocat era exprimat prin ajutor plin de iubire, prin cuvinte amabile și prin fapte neegoiste. Toți se străduiau să vadă ce ar fi putut face cel mai mult pentru  extinderea împărăției lui Hristos. ʺMulţimea celor ce crezuseră, era o inimă şi un sufletʺ ( Fapte 4:32).

În cei doisprezece ucenici aluatul adevărului a fost ascuns de către Marele Învățător.  Acești ucenici urmau să fie instrumente în mâinile lui Dumnezeu  pentru dezvăluirea adevărului către lume. Lor le-a fost dată putere divină, căci un Mântuitor înviat a suflat peste ei zicând: ʺLuați Duh Sfântʺ. Umpluți  cu acest Duh ei au plecat să mărturisească pentru adevăr. Și așa dorește Dumnezeu să meargă și slujitorii Săi de astăzi cu solia pe care le-a dat-o EL. Dar până ce nu vor primi Duhul Sfânt, nu vor putea duce această solie cu putere.  Până ce nu primesc Duhul, nu pot realiza ceea ce Dumnezeu poate face prin ei. – Review and Herald, 10 iunie 1902.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s