05-10-2011

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc” Fapte 2:1.

Nouă, celor de azi, ne aparţine făgăduinţa Spiritului, tot atât de real ca şi primilor ucenici. Dumnezeu va înzestra astăzi bărbaţi şi femei cu putere de sus, aşa cum i-a înzestrat pe aceia care în Ziua Cincizecimii au auzit Cuvântul mântuirii. Chiar în ceasul acesta, Duhul Său şi harul Său sunt pentru toţi aceia care au nevoie de ele şi Îl cred pe El pe cuvânt.

Notaţi că Duhul S-a revărsat abia după ce ucenicii ajunseseră la unire desăvârşită, când nu se mai luptau pentru locurile cele mai de sus. Erau de o singură părere. Toate deosebirile fuseseră date la o parte. Iar mărturia pe care ei o dădeau, după ce li se acordase Duhul, era una şi aceeaşi. Observaţi cuvântul: “Mulţimea celor ce crezuseră, era o inimă şi un suflet” (Fapte 4,32). Spiritul Aceluia care murise, pentru ca păcătoşii să poată trăi, însufleţea întreaga adunare a credincioşilor.

Ucenicii n-au cerut o binecuvântare pentru ei. Ei erau copleşiţi de povara pentru suflete. Evanghelia trebuia să fie dusă până la marginile pământului, iar ei cereau înzestrarea cu puterea pe care o făgăduise Hristos. Şi atunci Duhul Sfânt a fost revărsat, şi mii de oameni s-au convertit într-o zi.

La fel poate fi şi acum. Creştinii să dea la o parte orice neînţelegere şi să se predea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor pierduţi. Să ceară în credinţă binecuvântarea făgăduită, şi ea va veni. Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost ploaia timpurie şi cât de glorioase au fost rezultatele! Dar ploaia târzie va fi şi mai îmbelşugată. Care este făgăduinţa pentru cei ce trăiesc în aceste zile de pe urmă? “Întoarceţi-vă în cetăţuie, prinşi de război plini de nădejde!” “Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată, pentru toată verdeaţa de pe câmp” (Zaharia 9,12; 10,1). – Mărturii vol. 8, pag. 20, 21.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s