14-10-2011

Veniţi totuş să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna” Isaia 1:18.

Atunci când îți aduci aminte că Hristos a plătit prețul cu însuși sângele Său pentru răscumpărarea ta și pentru răscumpărarea altora, vei fi mișcat să prinzi razele neprihănirii Sale, pentru ca să le poți răspândi pe cărarea celor din jurul tău. Tu nu trebuie să privești spre viitor, gândindu-te că într-o zi îndepărtată vei fi făcut sfânt; acum trebuie să fii sfințit prin adevăr. Profetul îndeamnă: ʺCăutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertândʺ(Isaia 55:6,7). Și Isus a spus: ʺCi voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământuluiʺ(Fapte1:8).

Noi trebuie să primim Duhul Sfânt. Noi am simțit că acest dar al lui Dumnezeu nu-i pentru noi în starea în care suntem, că darul Duhului Sfânt era prea sacru, prea sfânt pentru noi. Dar Duhul Sfânt este Mângâietorul promis de Isus ucenicilor Săi, pentru a le aduce aminte toate lucrurile, tot ceea ce le-a zis El. Așadar, să încetăm a privi la noi înșine, ci să privim la Cel de la care vine  orice merit. Nimeni nu sepoate face pe sine mai bun, dar trebuie să venim la Isus așa cum suntem, dorind cu ardoare să fim curățați de orice pată și de orice strop de păcat și să primim darul Duhului Sfânt. Nu trebuie să ne îndoim de îndurarea Lui și să zicem:ʺNu știu dacă voi fi mântuit sau nu.ʺ Prin credință vie trebuie să ne prindem de făgăduința Lui, căci El a spus: ʺDe vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.ʺ

Noi trebuie să fim martori ai lui Hristos, reflectând asupra altora lumina pe care Domnul permite să strălucească asupra noastră. Noi trebuie să fim ca soldații credincioși mergând sub steagul pătat de sânge al Prințului Emanuel. – Signs of the Times, 4 aprilie, 1892.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s