09-10-2011

ʺEu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimicʺ Ioan 15:5.

Domnul dorește ca omul să posede influență divină și singurul lucru care împiedică împlinirea planurilor lui Dumnezeu  este faptul că oamenii își închid inimile față de Lumina vieții. Apostazia a provocat retragerea Duhului Sfânt de la om, dar  prin planul de răscumpărare această binecuvântare a cerului va fi înapoiată celor care o doresc cu sinceritate. Domnul a promis să dea toate lucrurile bune celor ce I le cer. Și toate lucrurile bune sunt definite ca fiind date împreună cu darul Duhului Sfânt.

Cu cât descoperim mai mult nevoia noastră reală, adevărata noastră sărăcie, cu atât mai mult vom dori darul Duhului Sfânt. Sufletele noastre vor fi transformate, nu în canale ale ambiției și îngâmfării, ci în canale de rugăciuni stăruitoare pentru iluminarea cerului. Doar pentru că nu vedem nevoia noastră, nu ne dăm seama de sărăcia noastră, de aceea nu înălțăm rugăciuni stăruitoare, privind la Isus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre, pentru răsplata binecuvântării…

Isus a spus: ʺCereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschideʺ (Matei 7:7). Vom căuta realizarea lucrurilor spirituale proporțional cu aprecierea noastră față de necesitatea și valoarea lor. ʺDespărţiţi de Mine, nu puteţi face nimicʺ spune Isus. Și totuși mulți cred că omul poate face foarte mult în propria sa putere și înțelepciune limitată. Satana este gata să ofere sfatul său că el poate câștiga suflete în jocul vieții.

Când oamenii nu simt nevoia să se sfătuiască cu frații lor, ceva nu e bine. Ei au încredere în propria lor înțelepciune. Este esențial ca frații să se sfătuiască împreună. Am fost nevoită să insist asupra acestui lucru în ultimii patruzeci și cinci de ani. Această îndrumare mi-a fost repetată mereu, că cei implicați în lucrarea importantă pentru cauza lui Dumnezeu nu trebuie să umble după propriile lor idei, ci să se sfătuiască împreună. – Manuscrise, vol. 2, pag. 333.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s