10-10-2011

Ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,” Filipeni 2:15.

Transformarea caracterului trebuie să fie mărturia faţă de lume cu privire la sălăşluirea lăuntrică a iubirii lui Hristos. Domnul aşteaptă ca poporul Său să arate că puterea răscumpărătoare a harului poate lucra asupra caracterului defectuos şi să-l facă să se dezvolte în simetrie şi deplină rodnicie.

Dar pentru ca noi să împlinim scopul lui Dumnezeu, trebuie să fie făcută o lucrare de pregătire. Domnul ne îndeamnă să ne golim inima de egoism, care este rădăcina înstrăinării. El doreşte să reverse asupra noastră Spiritul Său Sfânt în măsură bogată şi ne îndeamnă să curăţim calea prin renunţarea la sine. Când eul este predat lui Dumnezeu, ochii noştri vor fi deschişi pentru a vedea pietrele de poticnire pe care, prin felul nostru necreştinesc de a fi, le-am pus în calea altora. Domnul ne îndeamnă să le îndepărtăm. El zice: “Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi” (Iac. 5,16). Atunci putem avea asigurarea pe care David o avea când, după mărturisirea păcatului său, se ruga: “Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă! Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine” (Ps. 51,12-13).

Când harul lui Dumnezeu domneşte înăuntru, sufletul va fi înconjurat de o atmosferă de credinţă, curaj şi iubire creştină, o atmosferă înviorătoare pentru viaţa spirituală a tuturor celor care o respiră… Oricine s-a împărtăşit de iubirea iertătoare a lui Hristos, oricine a fost luminat de Spiritul lui Dumnezeu şi convertit la adevăr va înţelege că, din cauza acestor scumpe binecuvântări, are o datorie de plătit faţă de orice suflet cu care vine în contact. Cei smeriţi cu inima vor fi folosiţi de Domnul pentru a câştiga suflete la care predicatorul hirotonit nu poate ajunge. Ei vor fi mişcaţi să spună cuvinte care dau pe faţă harul salvator al lui Hristos. –Mărturii, vol. 6, pag. 43

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s