15-10-2011

ʺÎmpăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om, care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. «Prietene,» i-a zis el, «cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?» Omul acela a amuţit ʺ.

Dezbracă haina ta și îmbracă-te cu hainele de nuntă pe care le-a pregătit Hristos. Apoi, poți sta în locurile cerești cu Isus Hristos. Dumnezeu primește pe toți cei care vin la El așa cum sunt, fără a-și crea o neprihănire proprie, fără a căuta să se îndreptățească, fără a pretinde merite pentru ceea ce ei numesc fapte bune, fără a se mândri cu presupusele cunoștințe. În timp ce mergi și lucrezi în blândețea și curăția inimii, pentru tine a fost făcută o lucrare – o lucrare pe care numai Dumnezeu putea s-o facă. Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și voința și înfăptuirea după buna Sa plăcere. Această bună plăcere este de a te vedea rămânând în Hristos, odihnindu-te în dragostea Lui.

Nu lăsa nimic să răpească sufletului tău pacea, odihna și asigurarea că ești primit chiar acum. Cere împlinirea oricărei făgăduințe. Toate sunt ale tale dacă te conformezi condițiilor puse. Secretul odihnei desăvârșite în dragostea Lui constă în predare totală și acceptare a căilor lui Hristos.

Odihna, ca rezultat al rămânerii în El – cine o are? Această odihnă se găsește atunci când orice îndreptățire de sine, orice raționament egoist sunt puse deoparte. Predare totală, acceptarea căilor Lui, în aceasta constă secretul odihnei desăvârșite în dragostea Sa. Trebuie să învățăm blândețea și smerenia Lui înainte de a experimenta împlinirea făgăduinței:  ʺşi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastreʺ (Matei 11:29).

Predarea vieții lui Hristos înseamnă mult mai mult decât cred mulți. Dumnezeu cere o predare totală. Nu putem primi Duhul Sfânt până ce nu vom rupe orice jug care ne leagă de trăsăturile de caracter nedorite. Acestea sunt marile obstacole în purtarea jugului lui Hristos și în a învăța de la El. Nu este nimeni care să nu aibă mult de învățat. Toți trebuie să fie instruiți de Hristos. – Review and Herald, 25 aprilie 1899.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s