19-10-2011

ʺVă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţireʺ 1 Corinteni 1:10.

Pentru revărsarea Duhului Sfânt, ar trebui ca fiecare dintre cei care iubesc cauza adevărului să se roage. Şi, în măsura în care ne stă în putere, noi trebuie să îndepărtăm orice piedică dinaintea activităţii Sale. Spiritul nu poate fi turnat atâta vreme cât membrii bisericii nutresc şi întreţin neînţelegeri şi pornire unul faţă de altul. Invidia, gelozia, bănuiala rea şi vorbirea de rău sunt de la Satana şi ele închid cu putere calea înaintea activităţii Duhului Sfânt.

Nimic altceva în lumea aceasta nu este atât de drag lui Dumnezeu ca biserica Sa. Nimic nu e păzit de El cu atâta grijă geloasă. Nimic nu-L ofensează pe Dumnezeu aşa de mult ca un act care strică influenţa acelora care Îi slujesc. El îi va trage la răspundere pe toţi aceia care-l ajută pe Satana în lucrarea lui de criticare şi descurajare.

Cei lipsiţi de simpatie, duioşie şi iubire nu pot face lucrarea lui Hristos. Înainte de a se putea împlini profeţia: “Cel slab va fi ca David”, şi casa lui David ca “îngerul Domnului” (Zah. 12,8), copiii lui Dumnezeu trebuie să îndepărteze de la ei orice gând de bănuială cu privire la fraţii lor. Inimă trebuie să bată la unison cu inimă. Generozitatea creştină şi iubirea frățească trebuie să se manifeste mult mai abundent. Îmi sună în urechi cuvintele: “Apropiaţi-vă unii de alţii, apropiaţi-vă unii de alţii”. Adevărul solemn, sfânt pentru timpul acesta este acela de  a uni poporul lui Dumnezeu. Dorinţa după întâietate trebuie să moară. Un singur subiect de emulaţie (întrecere) ar trebui să le absoarbă pe toate celelalte, şi anume: Cine va ajunge să semene mai mult cu Hristos în caracter? Cine va ajunge să-şi ascundă în totul eul în Isus?

Dacă aduceţi multă roadă,ʺ zice Hristos, ʺprin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit’” (Ioan 15,8). Dacă a fost vreodată un loc unde credincioşii să aducă roadă multă, atunci acesta este la adunările noastre de tabără. La adunările acestea, faptele noastre, cuvintele noastre, spiritul nostru sunt remarcate, şi influenţa noastră este întinsă cât veşnicia. – 6T, 42.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s