03-10-2011

ʺFaceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.ʺ Filipeni 2:2.

A venit timpul să aibă loc o deplină reformă. Când va începe reforma aceasta, spiritul rugăciunii îl va influenţa pe fiecare credincios şi va izgoni din biserică spiritul neînţelegerii şi al certei. Aceia care nu au trăit în comuniune creştină se vor apropia strâns unii de alţii. Un membru care lucrează în direcţia cea bună îi va atrage şi pe alţi membri să se unească cu el, pentru a face rugăciuni şi cereri pentru descoperirea Duhului Sfânt. Nu va fi confuzie acolo, deoarece toţi vor fi în armonie cu gândul Spiritului. Barierele care despart pe credincios de credincios vor fi sfărâmate, iar servii lui Dumnezeu vor vorbi aceleaşi lucruri. Domnul va lucra împreună cu servii Săi, ca să înalţe biserica. Toţi vor înălţa, cu pricepere, rugăciunea pe care Hristos i-a învăţat pe servii Săi: “Vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.” (Mat. 6,10)

Când aud de nenorocirile îngrozitoare, care au loc săptămână după săptămână, mă întreb: Ce înseamnă lucrurile acestea? Dezastrele cele mai îngrozitoare vin unele după altele, într-o succesiune rapidă. Foarte des auzim de cutremure şi cicloane, de distrugeri prin incendii şi inundaţii, însoţite de mari pierderi de vieţi şi de bunuri. În aparenţă, nenorocirile acestea sunt izbucniri capricioase ale unor puteri ce par dezorganizate şi nereglementate, dar în ele se pot citi intenţiile lui Dumnezeu. Ele sunt unele dintre mijloacele prin care El caută să-i trezească pe oameni la înţelegerea primejdiei.

Venirea Domnului Hristos este mai aproape decât atunci când am crezut, la început. Marea luptă se apropie de sfârşit. Judecăţile lui Dumnezeu sunt pe pământ. Ele vorbesc cu solemnă avertizare, spunând: “Şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” (Mat. 24,44). – Mărturii vol.8, 251, 252.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s