31-10-2011

ʺAscultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!ʺ Daniel 9:19.

Tată ceresc, Tu ai spus: ʺCereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschideʺ (Matei 7:7). Tată ceresc, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. Nu vrem să lucrăm prin noi înșine, ci să lucrăm doar în unitate cu Tine. Vrem să fim în poziția în care Spiritul cel Sfânt al lui  Dumnezeu să vină asupra noastră cu puterea Sa de redeșteptare și sfințire. Dorim  ca Tu să Te manifești în această dimineață! Îndepărtează orice ceață și orice nor de întuneric!

Venim la Tine, Răscumpărătorul nostru plin de compasiune și Te rugăm, pentru Numele lui Hristos, pentru Numele Fiului Tău, o Tatăl meu, să-Ți manifești  puterea față de poporul Tău de aici. Avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de neprihănire, avem nevoie de adevăr, dorim ca Duhul Sfânt să fie cu noi.

Tu ai prezentat în fața noastră o mare lucrare care trebuie să fie continuată pentru cei care sunt în adevăr și pentru cei care nu cunosc credința noastră; și, o Doamne, după cum Tu ai dat fiecărui om lucrarea lui, Te implorăm ca Duhul Sfânt să impresioneze  mintea omenească privind povara lucrării care rămâne asupra fiecărui suflet, după cum i-ai rânduit. Dorim să fim încercați; dorim să fim sfințiți cu totul; vrem să fim făcuți potriviți pentru lucrare; și aici, chiar aici în această sesiune a conferinței, vrem să vedem o revelație a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dorim lumină, Doamne – Tu ești Lumina. Dorim adevărul, Doamne – Tu ești Adevărul. Dorim calea cea dreaptă, – Tu  ești Calea.

Doamne, Te implor ca să putem fi toți destul de înțelepți pentru a înțelege că trebuie să ne deschidem individual inima către Isus Hristos, pentru ca prin Duhul Sfânt, El să ne poată modela să ne poată transforma, după Modelul divin. O Tată, Tatăl meu! Topește și supune inimile noastre! – Buletinul  Conferinței Generale, 2 aprilie 1903.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s