08-10-2011

ʺDar lucrurile, cari pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristosʺ Filipeni 3:7.

Prin biserică trebuie să se manifeste față de lume iubirea plină de sacrificiu de sine a lui Isus; dar prin actualul exemplu al bisericii, caracterul lui Hristos este reprezentat greșit  și lumii îi este dată o concepție falsă despre El.  Iubirea de sine exclude  din suflet  iubirea de Isus și de aceea nu este în biserică un zel mai mare și o iubire mai fierbinte pentru  El care ne-a iubit mai întâi. Gândurile, timpul și banii lor sunt dedicați mulțumirii de sine, în timp ce sufletele pentru care a murit Hristos pier.

Acesta este motivul pentru care Domnul nu poate da bisericii Sale plinătatea binecuvântării Sale. Pentru a-i onora în mod deosebit în fața lumii ar fi trebuit ca sigiliul Său să fie pus asupra lucrărilor lor, confirmând astfel reprezentarea falsă pe care ei o dau caracterului Său. Atunci când biserica va ieși din lume, și se va separa de zicerile, obiceiurile și practicile ei, Domnul Isus va lucra cu poporul Său. El va turna o măsură bogată din Duhul Său asupra lor și atunci lumea va ști că Tatăl îi iubește. Va continua poporul lui Dumnezeu să fie atât de buimăcit de egoism? Binecuvântarea Sa se află deasupra lor, dar nu poate fi acordată în toată plinătatea pentru că ei sunt atât de corupți de spiritul  și practicile lumii. Printre ei se află mândrie spirituală și dacă Domnul ar lucra așa cum inima Sa tânjește să o facă, i-ar întări în stima de sine și  în înălțarea de sine.

Va continua Hristos să fie reprezentat greșit de biserica Sa? Va trebui ca harul lui Dumnezeu și iluminarea divină să fie ținute deoparte de biserică din cauza indiferenței lor, din cauză că  ei sunt căldicei? Așa va fi, dacă nu vom căuta continuu pe Dumnezeu, renunțând la lume și umilindu-ne sufletele înaintea lui Dumnezeu.  Puterea  transformatoare a lui Dumnezeu trebuie să treacă prin bisericile noastre. – Căminul misionar, 1 noiembrie 1890.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s